University of Oulu

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyt ja haasteet liiketoimintaprosessien automatisoinnissa

Saved in:
Author: Hihnala, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233144
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hihnala, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Väyrynen, Karin
Description:

Tiivistelmä

Liiketoimintaprosessien automatisoinnilla tarkoitetaan organisaation erilaisten työtehtävien automatisoimista teknologian avulla. Liiketoimintaprosessin automatisoinnissa on perinteisesti yleensä kyse suorasta integraatioratkaisusta tai uudesta sovelluksesta, joka automatisoi ihmisten tekemiä manuaalisia työtehtäviä. Ohjelmistorobotiikan erona ns. perinteisiin liiketoimintaprosessien automatisointiin verrattuna on, että ohjelmistorobotti käyttää jo olemassa olevia tietojärjestelmiä, kuten ihminen niitä käyttäisi, eikä näin vaadi uuden tietojärjestelmän hankkimista tai olemassa olevan järjestelmän muuttamista. Ohjelmistorobotiikka soveltuu erityisesti rutiininomaisten työtehtävien automatisointiin, joissa prosessin päätökset perustuvat tarkkoihin sääntöihin. Lisäämällä tekoälyä ohjelmistorobottiin, voidaan automatisoida myös monimutkaisempia liiketoimintaprosesseja. Tällöin puhutaan yleensä älykkäistä -tai kognitiivisista roboteista.

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn vaikutukset liiketoimintaprosessien automatisoinnissa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Samalla käytiin läpi ohjelmistorobotiikan kehityksen eri vaiheet sekä, millaisia haasteita eri vaiheisiin liittyy. Tutkimuksessa löydettiin eri näkökulmista ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn vaikutuksia ja selvitettiin, miten se vaikuttaa prosessiin ja työntekijöihin.

Ohjelmistorobotiikasta saadaan erityisesti hyötyä työajan säästämisellä, kun robotti suorittaa ennen ihmisten tekemiä rutiinitöitä. Ohjelmistorobotiikan ansiosta työntekijöillä jää enemmän aikaa tehdä sellaisia työtehtäviä, joissa ihmisten ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa, joita ovat esimerkiksi erilaiset kehitystyöt sekä asiakaskohtaamiset. Työntekijöiden saadessa tehdä kehittävämpiä töitä tylsien rutiinitöiden sijaan, myös työtyytyväisyys nousee. Organisaation ja prosessin näkökulmasta tuottavuus lisääntyy, kun osaan työtehtävistä, ei tarvitse käyttää ihmistyöresursseja.

Ohjelmistorobotiikan haasteita ovat erityisesti liiketoimintaprosessin erilaiset poikkeavuudet ja muutokset. Ohjelmistorobotti tekee työtä tiettyjen sääntöjen mukaan ja mikäli joitakin muutoksia ilmenee, joudutaan se konfiguroimaan uudestaan. Muutoksia voi tulla, niin prosessiin kuin tietojärjestelmiin. Kun ohjelmistorobotin muutoksiin ja ylläpitämiseen menee paljon aikaa, pienentää se ohjelmistorobotiikan hyötyjä.

Tutkimuksessa tunnistettiin tarve jatkotutkimukselle. Ohjelmistorobotti ei tee ihmisen omaisia huolimattomuusvirheitä, mikä on sen yksi eduista. Ohjelmistorobotti kuitenkin voi tehdä virheitä, jotka johtuvat teknisistä päivityksistä ja prosessin muutoksista, joita tulisi tutkia tarkemmin ja verrata niitä ihmisten tekemiin virheisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Hihnala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/