University of Oulu

Datapohjaiset mallit teräksen valmistuksessa, erityisesti konvertterissa

Saved in:
Author: Määttä, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233145
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Määttä, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Sorsa, Aki
Ruuska, Jari
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutkia datapohjaisten mallien hyödyntämistä hiiliteräksen valmistuksessa sekä analysoida ja mallintaa kirjallisuudesta löytyvä, terästehtaalta kerätty data. Tarkastelu on rajattu vain teräskonvertteriprosessiin. Työssä perehdytään konvertteriprosessiin sekä datapohjaisiin malleihin, joita prosessissa on käytetty. Tämän lisäksi työssä tutustutaan yleisesti datapohjaisen mallinnuksen eri vaiheisiin, kuten datan esikäsittelyyn, tärkeiden muuttujien valintaan, datan jakamiseen opetus-, testaus-, ja validointiaineistoon sekä mallin luomiseen. Mallin tarkkuuden ja hyvyyden arviointimenetelmiä on myös tarkasteltu. Työssä luodaan lineaarinen monimuuttujaregressiomalli teräksen saannon ennustamiseksi terästehtaan mittausdatan perusteella.

Terästehtaan mittausdataa analysoidaan eksploratiivisen data-analyysin avulla ja mallin hyvyyttä arvioidaan eri kriteerein. Työssä luodun datapohjaisen mallin suhteellisen virheen keskiarvoksi on saatu 0,578 %, joten mallin tarkkuus on hyvä. Mallin ennustamat saannot sekä todelliset mittaukset antavat lähes saman lopputuloksen. Luotua mallia on verrattu myös samasta datasta luotuun neuroverkkomalliin ja eri arviointikriteerien perusteella voidaan sanoa työssä luodun lineaarisen monimuuttujaregressiomallin olevan tarkempi kuin neuroverkkomallin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Määttä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/