University of Oulu

Feministinen pedagogiikka musiikkikasvatuksessa

Saved in:
Author: Jämsén, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233146
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Jämsén, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Sutela, Katja
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on avata feministisen pedagogiikan käsitettä ja tutkia, miltä feministisen pedagogiikan mukainen musiikkikasvatus voisi näyttää. Tutkimuskysymykset tässä kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassa ovat: 1. Mitä on feministinen pedagogiikka? ja 2. Miten se ilmenee musiikkikasvatuksessa?

Feminismi ja feministiset arvot kasvatuksessa ovat kiehtoneet minua pitkään ja kun tutkielman aihetta pohtiessani törmäsin feministiseen pedagogiikkaan, kiinnostuin. Tahdoin selvittää, miten feministisiä arvoja saa sisällytettyä opetukseen ja onko feministinen pedagogiikka oikea väline siihen.

Tutkielmassa avaan feminististä pedagogiikkaa feminismin historian, suuntausten ja tutkimuksen sekä feministisen pedagogiikan juurien ja sen keskusteluperinteiden kautta. Feminististä musiikkikasvatusta lähestyn feministisen arvomaailman haasteiden sekä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien näkökulmasta.

Feminististä pedagogiikkaa ja musiikkikasvatusta tutkiessa selvisi, että länsimaisen taidemusiikin kautta myös musiikin opetukseen rantautunut johtajakeskeisyys asettautuu ongelmaksi musiikkikasvatuksen ja feminismin suhdetta pohtiessa. Opetussuunnitelmista kävi ilmi, että joitain feminismin ja feministisen pedagogiikan mukaisia arvoja esiintyy jo ennestään opetussuunnitelmien sisällöissä. Pohdinnassa tuon esille ajatuksia feministisen pedagogiikan tutkimuksen vähäisyydestä ja selkeästä tutkimusaukosta, johon tutkielmani aihe osuu sekä opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta ja tietynlaisesta valta-asetelmasta, jota musiikkikasvatus toisinaan vaatii toimiakseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Jämsén, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/