University of Oulu

Teknologisen oppimisympäristön vaikutukset opettajiin ja oppilaisiin

Saved in:
Author: Kauppinen, Jussi1; Kuha, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233147
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kauppinen; T. Kuha, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyössä selvitetään kiihtyneen digitalisaation aiheuttamien oppimisympäristön muutoksien vaikutuksia opettajiin sekä oppilaisiin. Tutkielma koetaan tarpeelliseksi, sillä yhteiskunnassa on jatkuvaa keskustelua teknologian kuormittavasta vaikutuksesta opettajien keskuudessa, sekä useista teknologian haitallisista vaikutuksista lasten keskuudessa. Tavoitteenamme on selvittää mahdollisimman tuoretta lähdekirjallisuutta hyödyntäen useita teknologisen oppimisympäristön vaikutuksia pääsääntöisesti peruskouluikäisiin oppilaisiin sekä heidän opettajiinsa liittyen. Pohjustaaksemme vaikutuksien selvittämistä, tutkimme ensin lähdekirjallisuuden avulla myös teknologisen oppimisympäristön nykytilannetta Suomessa.

Tutkielma on tehty kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jolloin se pohjaa aiemmin julkaistuun tutkimustietoon, sekä sen arvioimiseen. Teknologiaa ja digitalisaatiota käsitellessä lähdekirjallisuuden tuoreus on erityisen tärkeää, sillä aihe elää erittäin vilkkaasti digitalisaation liepeissä. Teknologia on erittäin nopeasti uusiutuvaa, joten aiheesta tehty tutkimuskin vanhenee erittäin nopeasti. Olemme huomioineet tämän lähdekirjallisuutta valitessa, keskittyen siksi mahdollisimman uuteen tutkimukseen.

Tutkimukseen poimimme käsittelemämme lähdekirjallisuuden pohjalta muutamia pinnalle nousseita vaikutuksia opettajien ja oppilaiden keskuudessa, jotka koimme erityisen tärkeiksi. Teknologiset oppimisympäristöt ilmenivät opettajien ammatissa teknologisena kuormittavuutena ja -voimavarana, sekä teknostressin muodossa. Oppilailla digitalisoituneen oppimisympäristön lähdekirjallisuudesta pinnalle nousi ruutuajan lisääntyminen, nettikiusaamisen ilmeneminen sekä muuttuneiden oppimisympäristöjen vaikutukset. Molemmista kohderyhmistä löytyi sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutteita teknologian pohjalta. On hankalaa puntaroida, onko positiivisten vaikutusten painoarvo suurempi kuin negatiivisten, mutta tutkimuksen tavoitteena ei olekaan selvittää kyseistä eroa. Keskitymme tutkimuksessa vain vaikutuksien ilmi tuomiseen, sekä niiden käsittelemiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Kauppinen; Tuomas Kuha, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.