University of Oulu

Kerrostalo Kempeleen Vihiluotoon

Saved in:
Author: Kortelainen, Lumi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 57.9 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233149
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kortelainen, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyönäni suunnittelin puurakenteisen asuinkerrostalon Kempeleen Vihiluotoon rannikolle, Vihiluodontien varrelle. Asuinkerrostalo on yksi pihapiiriin kuuluvista kolmesta samankaltaisesta puukerrostalosta. Työ on osa arkkitehtuurin koulutusohjelman kolmannen vuosikurssin yhteisprojektikokonaisuutta, joka koostuu yhdyskuntasuunnittelun, nykyaikaisen arkkitehtuurin ja rakennusopin osa-alueista.

Kokonaisuuden suunnittelu alkoi asemakaavasuunnittelun kurssilla. Laadimme uuden aluesuunnitelman kasvavaan Kempeleen Vihiluotoon, jonne tavoitteena oli saada lisää niin yritys- kuin asuinalueita. Suunnittelun keskeisiä tavoitteita olivat asumisen laatu, alueen identiteetti ja vetovoimaisuus. Yksilötyönä laadimme alueelle uuden viitesuunnitelman ja alueleikkaukset, joiden pohjalta laadimme uuden asemakaavan. Lisäksi laadimme asemakaavaselostuksen, rakeisuuskartan ja liikennesuunnitelman, hulevesisuunnitelman ja perspektiivikuvat alueelta.

Vihiluodon alueella on runsaasti suojeltua, luonnontilassa olevaa rannikkoaluetta. Suunnitelmani tavoite oli saada alueesta vetovoimainen vahvistamalla sen luontoidentiteettiä. Lisäsin alueelle reilusti virkistäytymismahdollisuuksia, kävely- ja pyöräilyreittejä ja puistoja samalla kuitenkin olemassa olevaa luonnontilaa kunnioittaen. Alueella on ennestään omakotitaloja. Uudet kerrostaloalueet sijoittuvat lähemmäs rannikkoaluetta, kun taas uusi yritysalue lähemmäs Lentonkentäntien vartta, joka toimii alueen porttina. Kempeleen yksi tärkeä arvo on yhteisöllisyys, jota halusin korostaa aluesuunnitelmassa muodostamalla asuinkerrostalojen pihapiirejä, joka mahdollistaisi asukkaiden yhteisen tekemisen ja olemisen vehreillä keskipihoilla. Pihojen ja puistojen rauhoittamiseksi, henkilöautot sijoitetaan pääosin maan alle.

Aluesuunnitelman jälkeen projekti jatkui ja tarkentui asuntosuunnittelun kurssilla. Tehtävänä oli valita suunnittelualueelta yksi asuinkerrostalo ja sen piha lähempää tarkastelua varten. Tarkoituksena oli suunnitella erityyppisiä asuntoja, joista yksi mitoitettiin liikuntaesteiselle henkilölle sopivaksi. Kerrostaloni materiaaliksi valikoitui puu palkkivahvisteisen CLT:n muodossa. Koin puumateriaalin sopivan alueen identiteettiin ja tukevan luonnon arvoja parhaiten. Lisäksi puurakentaminen on ollut aina itselleni mielenkiintoisin aihe, josta olen halunnut oppia lisää. Puurakentaminen on osoittanut lisääntyneen, ja uskon vahvasti, että sen suosio tulee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa.

Rakennuksen CLT on vahvistettu liimapuupalkein paikoin suhteellisen pitkien jännevälien vuoksi. Rakennuksen julkisivut on verhoiltu pystysuuntaisella Siperian lehtikuusipaneelilla, jonka leveys vaihtelee. Paneeli kattaa kaikki julkisivut. Kaikilla parvekkeilla on avattava terassilasitus ja sen ulkopuolelle asennettu metallinen pinnakaide. Osittain ulkonevat parvekkeet on kannatettu liimapuupilareilla, jotka katoavat lehtikuusiverhoilun taakse. Pistetalojen kuutiomaista massaa halusin rikkoa viistotuilla muodoilla. Tämä näkyy pulpettikatossa ja parvekkeiden ulostuomisessa viistetyllä sivulla. Rakennuksen kulmissa olevat parvekkeet ja niiden pilarit myös rikkovat neliömäistä massaa. Geometrinen muoto rauhoittuu yksinkertaisella materiaali- ja väripaletilla.

Rakennuksen ensimmäinen kerros koostuu pyörävarastosta ja kolmesta asunnosta, joista yksi on kokonaan esteetön. Rakennuksen 1–4 huoneen asunnot sijoittuvat rakennuksen porrashuoneen ympärille toisesta kerroksesta ylöspäin. Asunnot pyrin suunnittelemaan valoisiksi, joissa asunnon yhteiset tilat sijoittuvat parvekkeen ympärille. Asuntojen määrä, koot ja pohjaratkaisut vaihtelevat osittain kerrosten välillä. Suurin osa asunnoista on kulma-asuntoja, joissa valoa pääsee tulvimaan asuntoon kahdesta ilmansuunnasta. Parvekkeet avautuvat eri suuntiin ja niiden viistottu sivu parantaa näkymiä eri puolille kauniiseen Vihiluodon ympäristöön. Joissakin asunnoissa on sauna. Vältettäviä asioita olivat liian ahtaat huoneet ja käytävämäiset tilat. Vaikka osa asunnoista suuntautuu osittain pimeää pohjoista kohti, tasapainottaa Vihiluodon ympäröivä luonto ja hienot näkymät tätä varjopuolta sopivasti.

Yhteiset oleskelutilat sijaitsevat viidennessä, eli ullakkokerroksessa. Virkistäytyminen oli tärkeä teema koko projektin ajan, joten ylin kerros tähän tarkoitukseen kattaa oleskelutilan, kuntosalin, siivouskomeron, esteettömän keittiön, wc:n, suihkun ja saunan. Oleskelutiloista avautuu suuret ikkunat ja kaksi parveketta suuntautuen länteen, pohjoiseen ja itään mahdollistaen esimerkiksi auringon laskun katselun saunan jälkeen. Kellarikerrokseen sijoittuvat talon irtainvarastot, pyykkitupa, väestönsuoja/ulkoiluvälinevarasto ja tekniset tilat.

Yhteisprojektin viimeisenä vaiheena oli kerrostalosuunnittelun kurssi, joka koostui kerrostalon työpiirustusten ja rakennusosapiirustusten laatimisesta. Lisäksi laadimme rakennukselle sähkösuunnitelmia ja LVI ratkaisuja. Työpiirustuksina laadin pohjapiirustuksen kerrostalon kolmannesta kerroksesta, sekä leikkauksen rakennuksen kohdasta, jossa näkyy parhaiten eri rakennetyyppejä ja niiden liittymiä. Rakennusosapiirustukset käsittivät parvekekuvat, räystäsdetaljit, leikkausdetaljeja ja projektioita sisäänkäynnin kohdalta, ikkuna- ja oviliittymiä, sekä olennaisia rakenteita leikkausdetaljien muodossa 1:25, 1:10 ja 1:5 mittakaavassa. Detaljoinnissa pyrin mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään ilmaisuun. Kaiken kaikkiaan tavoitteena oli suunnitella selkeä ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka täyttää tekniset määräykset niin esteettömyyden, palomääräyksien ja muun turvallisuuden osalta, kuitenkin painottamalla asumisen mukavuutta ja laadukkuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lumi Kortelainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/