University of Oulu

Saas-palvelun käyttöönottoprosessin parantaminen ja käyttöönoton ongelmien ratkaisu

Saved in:
Author: Launonen, Pirkka-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233156
Language: Finnish
Published: Oulu : P.-P. Launonen, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lappalainen, Jouni
Reviewer: Lappalainen, Jouni
Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan SaaS-palvelu Intron käyttöönottoprosessia. Intron palveluntarjoaja Finnish Consulting Group (FCG) oli huomannut, että esihenkilöistä koostuva käyttäjäryhmä ei käyttänyt Introa toivotulla tavalla, mikä on johtanut alentuneeseen ohjelmiston käyttöasteeseen. Tämä tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua SaaS-palvelun käyttöönottoprosessiin, mitä ongelmia siinä oli sekä miten ne ratkaistiin.

Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta ja käytettävyystestausta. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan käyttöönottoprosessi-käsitteen taustoja ja esitellään käyttöönottoprosessin erilaisia elementtejä. Lisäksi pohditaan käytettävyyden merkitystä onnistuneelle käyttöönottoprosessille. Esihenkilökäyttäjäryhmälle järjestetty käytettävyystestaus tehtiin puolistrukturoidusti ja se jaettiin kolmeen osaan: alkuhaastattelu, toiminnallinen osuus ja loppuhaastattelu. Lopuksi käytettävyystestien tuloksia verrataan kirjallisuuskatsauksen löydöksiin.

Tämän tapaustutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että manuaalisen työn määrä, käyttäjälle annettava vastuun määrä ohjelmistossa, ohjelmistotermien ymmärtäminen ja näytettävän tiedon määrä häiritsevät eniten käyttöönottoprosessia. Kirjallisuus antoi vastaukset jokaiseen edellä mainittuun käyttöönoton ongelmaan, joten tämä tapaustutkimus antaa lisätukea kirjallisuudessa esiintyneisiin teorioihin. Tulevaisuudessa on tehtävä vielä lisää tutkimusta SaaS-ohjelmistojen käyttöönottoprosessiin liittyen. On suositeltavaa, että SaaS-palvelujen käyttöönottoprosessin onnistunutta läpivientiä ajatellen kerättäisiin yhteen havaintoja siitä, mitkä asiat estävät käyttäjää SaaS-palvelun sujuvassa aloituksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pirkka-Pekka Launonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.