University of Oulu

Visuaalisen suunnittelun vaikutus käyttäjäkokemukseen karjalan kielen ja kulttuurin oppimispelien kontekstissa

Saved in:
Author: Rautalin, Pyry1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233158
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Rautalin, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Reviewer: Rajanen, Mikko
Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on tutkia estetiikan ja visuaalisen suunnittelun vaikutusta käyttäjäkokemukseen, erilaisten oppimispelien käytössä. Tutkimuksessa tarkastellaan olemassa olevia oppimispelejä erityisesti karjalan kieleen ja kulttuurin liittyvien sovellusten ja pelien kontekstissa. Tutkimusmenetelminä on kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tutkimus, jossa on laadullinen tutkimusote. Empiirisessä tutkimuksessa on sovelluttu visuaalisen suunnitteluesimerkkien luomiseen ja evaluointiin kehitettyä EDE-menetelmää. Tutkielmassa suunniteltiin kolmeen valittuun peliin liittyen erilaisia visuaalisia käyttöliittymäratkaisuja ja niitä evaluointiin käyttäjätutkimuksen avulla, johon osallistui 17 yliopisto-opiskelijaa.

Tutkielman tuloksena on tutkimuksen aikana toteutetut visuaaliset suunnitteluesimerkit sekä niihin liittyvät osallistujien kokemukset. Visuaalisella suunnittelulla voidaan tukea kielen ja kulttuurin oppimista. Jos visuaalisiin suunnitteluratkaisuihin ei käytetä riittävästi resursseja käyttäjien oppimisinto saattaa jäädä vähäiseksi tai lyhytaikaiseksi. Karjalan kielen ja kulttuurin oppimispelien visuaalisuus tulisi suunnitella, siten että saatavilla on riittävästi tietoa tai asiantuntijuutta autenttisuuden takaamiseksi.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat käytännönläheistä ja käyttäjälähtöistä tietoa siitä, miten yksinomaan tietyn vähemmistökielen ja kulttuurin näkökulmasta kehitettyjen oppimispelien visuaalisuus tulisi huomioida suunnittelussa. Tutkimuksessa tuodaan esille kokemuksia EDE-menetelmän soveltamisesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pyry Rautalin, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/