University of Oulu

Pienryhmätoiminnan vaikutukset erityisherkkään lapseen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Juntunen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233164
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Juntunen, 2022
Publish Date: 2022-06-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman aiheena on pienryhmätoiminnan vaikutukset erityisherkkään lapseen varhaiskasvatuksessa. Tämä aihe on tutkimuksen arvoinen, sillä syntyvistä lapsista noin 20–35 prosenttia on erityisherkkiä, enkä ole törmännyt tutkimukseen, jossa käsiteltäisiin nimenomaan pienryhmätoiminnan vaikutuksia erityisherkkään lapseen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteeni tutkielmassani on selvittää, mitä vaikutuksia pienryhmätoiminnalla on erityisherkkään lapseen. Tutkielmani on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka takia aiheen tiukka rajaaminen on ollut tarpeellista. Tehdessäni tutkielmaa kirjallisuuskatsauksena, olen käyttänyt aikaisempia tutkimuksia ja aineistoja erityisherkkyydestä sekä pienryhmätoiminnasta ja muodostanut tutkielmani niiden väliseen vuoropuheluun. Tutkielmassani käytetyt aineistot ovat pääosin 2000- luvun jälkeen tuotettuja. Joitakin aikaisemmin tehtyjä teoksia tutkielmassani esiintyy, mutta ne ovat olleet relevantteja tutkielmani tulosten kannalta, eivätkä ne ole sisältänyt vanhentunutta tietoa.

Tutkielmani tuloksissa esiin nousee pienryhmätoiminnan hyödyt sekä kritiikki erityisherkän lapsen näkökulmasta. Hyötyjä ovat muun muassa melun vähäisyys, lapsen yksilöllisen huomioimisen lisääntyminen, yksilöllinen havainnoiminen helpottuminen, erityisherkän lapsen ylivirittyneisyys tilat vähenevät, sekä lapsen itsetunto paranee. Kritiikkinä nousi vakiintuneiden pienryhmien sisällä tulevat yhteentörmäykset, eriarvoisuus, varhaiskasvatushenkilöstön motivoituneisuus, jokainen varhaiskasvatuksen henkilöstö ei voi tutustua kaikkiin lapsiin, pienryhmätoiminta ei opeta erityisherkkää lasta olemaan isoissa ryhmissä, varhaiskasvatuksen henkilöstön haasteet päästä tauoille ja sen vaikutukset heidän työskentelyynsä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Juntunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/