University of Oulu

Asuinkerrostalo Kempeleen Vihiluotoon

Saved in:
Author: Hämäläinen, Nea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 13
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206273174
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Hämäläinen, 2022
Publish Date: 2022-06-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin työni koostuu kolmen kurssin yhteisprojektista, yhteisprojekti alkoi yhdyskuntasuunnittelun asemakaavasuunnittelun kurssilla, jatkui nykyaikaisen arkkitehtuurin asuntosuunnittelu kurssilla ja suunnitelmia tarkennettiin edelleen rakennusopin kerrostalosuunnittelun kurssilla. Työni pääpaino on rakennusopin osiossa, joka tukeutuu vahvasti muihin osioihin. Asemakaavasuunnittelun kurssin tehtävänä oli Kempeleen Vihiluodon ranta‐alueen kehittäminen. Työn tavoitteena oli luoda portti lentokentäntien yritysalueelle ja ideoida muun alueen käyttöä, alueelle tuli sijoittaa vähintään yksi asuinkerrostalo. Viitesuunnitelman pohjalta alueelle laadittiin uusi asemakaavaluonnos. Suunnitelmassa tavoitteena oli lisätä asuntojen määrää muuttamatta olemassa olevaa aluetta dramaattisesti. Tavoitteena oli luoda muurimainen korkea toimistoalue asuinalueen ja vilkkaan Lentokentäntien väliin suojaksi melulta. Korkeamman toimistorakentamisen yhdistämiseksi omakotitalo alueeseen toin alueelle matalampia kerrostaloja, korkeus suunnassa rakentaminen madaltuu rantaa sekä Vihiluodon kärkeä kohden, kärjen kerrostalo lukuun ottamatta. Asuntosuunnittelun kurssilla lähdin tarkentamaan suunnittelua Vihiluodon kärkeen sijoittuvalla tontilla, jonka oli määrä muodostaa päätepiste rakentamiselle Vihiluodossa. Tavoitteen oli yhdistää alueen omakotitalo asuminen kaupunkimaisempaa kerrostalo asumiseen luomalla väljiä asuntopohjia, sekä avata asunnoista näkymiä meren lahdelle. Halusin tuoda maiseman kaikkien asukkaiden luo ja pyrin avaamaan mahdollisimman monista asunnoista näkymiä lahdelle, tämän lisäksi ylimpään kerrokseen sijoittuva kattoterassi, sekä maisemaan avautuvat saunatilat ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä. Nousevaan muotoonsa rakennus on saanut inspiraatiota aallosta, rakennuksen korkeammassa päässä kerroksia on neljä, kun matalammassa niitä on vain kolme. Ulkokuoreltaan rakennus selkeä, aukotukset kulkevat pystylinjoissa jokaisella sivulla ja luovat rytmiä julkisivuihin. Pohjissa suunnittelunlähtökohtana oli symmetrisuus ja peilautuvuus rakennuksen keskilinjassa, mutta prosessin myötä se rikkoutui ja symmetrisyys näkyy lähinnä ulkoseinien osalta. Kantavat linjat kulkevat pohjan poikki ja rakennuksen lyhyillä, jolloin pitkillä sivulla olevat ikkunat saadaan avattua korkeiksi niin että pohjoiseen olevalta seinältäkin saadaan mahdollisimman paljon valoa asuntoihin. Rakennuksen parvekkeet ovat lasitettuja sisäänvedettyjä parvekkeita ja liukuovellisia ranskalaisia parvekkeita, jolloin ne eivät ulkone rakennuksen seinälinjasta ja rytmittävät julkisivua ikkunoiden kanssa. Rakennusopin kurssilla tavoitteena oli tarkentaa rakennuksen mitoitusta, sekä suunnitella kerrostalon rakenteet. Puurakentaminen kerrostalojen osalta on ollut nouseva trendi, mutta toteutuneet projektit Suomessa haravassa. Tästä syystä itseä kiinnosti tutkia puurakentamisen mahdollisuuksia kerrostalossa ja materiaaliksi valikoitui CLT‐levy, joka on välipohjissa palkkivahvistettua. Kurssilla laadittiin kerrostaloon työ‐ ja detaljipiirustukset aiempien suunnitelmien pohjalta, niitä samalla tarkentaen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nea Hämäläinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.