University of Oulu

Mikrofluidiset mallit metastaasitutkimuksessa

Saved in:
Author: Hiltunen, Joonatan1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Biochemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206283182
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hiltunen, 2022
Publish Date: 2022-06-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Glumoff, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Parannuksia mikrofluidisiin malleihin täytyy vielä tehdä kliinisesti pätevien tuloksien saamista varten. Mallien rakentamisessa useimmiten käytetty materiaali on PDMS. Kuitenkin PDMS:llä on tunnetusti ongelmia, joita esimerkiksi termoplastiset materiaalit voivat välttää. Vastaavasti biotulostamisen tekniikoissa on uusien biomusteiden löytäminen tarpeellista. Biotulostaminen osoittaa tällä hetkellä teknologioiden kehittyessä valtavaa lupausta syöpätutkimuksen tulevaisuudessa tarkan rakenteen valmistamisen takia elintasolla (Monjezi et al. 2021).

Potilaskohtaiset mikrofluidiset mallit ovat vielä alkuvaiheissa. Monet mikrofluidiset mallit käyttävät tutkimuksissansa solulinjoja, jotka osoittavat tiedettyjä mahdollisesti tutkimukselle edullisia ominaisuuksia. Potilaskohtaiset mallit voivat mahdollistaa tulevaisuudessa mikrofluidisten mallien käytön laajasti kliinisissä olosuhteissa sekä antaa mikrofludisella metastaasitutkimukselle laajempaa näyttöä (Monjezi et al. 2021).

Metastaattisen syövän hoitoa tutkiessa mikrofluidisilla malleilla on tulevaisuudessa tärkeää tutkia monen elimen vaikutusta kokonaisuuteen. Myös syövän metastaasia tutkiessa täytyy useiden elimien vaikutuksia harkita mikroympäristön muodostumisessa ja käyttäytymisessä. Metastaasitutkimus suoritetaan usein osissa mikrofluidisissa malleissa. Tulevaisuudessa tulee rakentaa metastaasimalleja, joissa koko metastaattinen kaskadi tapahtuu yhden mallin sisäisesti. Tähän vaaditaan vähintään primaarielin malli sekä sekundaari elinmalli, johon syöpäsolut metastoituvat (Graney et al. 2021).

Immuunisysteemin mallintaminen syöpää tutkiessa on äärimmäisen tärkeää. Tulevaisuudessa suurempaa määrää erilaisia immuunisoluja tulisi käyttää tehdessä immuunipäteviä mikrofluidisia syöpämalleja. Immuunisolut, kuten säätelijä-T-solut, ovat jääneet monista nykyisistä malleista huomioimatta. Myös immuunipuolustuksen erot syövän kohde-elimissä täytyy huomioida. Lihavuuden aiheuttama jatkuva tulehdustila adipoosikudoksessa johtaa T-solujen uupumiseen. Vastaavia tilanteita tulee pystyä mallintamaan tuottaakseen tarkkoja immuuniterapian malleja tulevaisuudessa (Maulana et al. 2021).

Mikrofluidisten mallien rooli syöpätutkimuksessa tulee luultavasti vain kasvamaan tulevaisuudessa. Mikrofluidisilla malleilla on potentiaalia tuottaa luotettavampia tuloksia korkealla toistettavuudella. Tämän saavuttamiseksi tulee kuitenkin jatkaa laitteiden parantelua sekä mikroympäristön ja kasvaimen tarkempaa mallintamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonatan Hiltunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/