University of Oulu

Future proofing Lovelace system development environment

Saved in:
Author: Holappa, Joona1; Suutari, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206293187
Language: English
Published: Oulu : J. Holappa; L. Suutari, 2022
Publish Date: 2022-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Oja, Mika
Description:

Abstract

Software development methods and tools improve continuously to improve the development process. Modern software architecture has paved the way for microservice based architecture. The main point of microservice architecture is to split a system to small independent parts that can be deployed separately without affecting the other parts of the system. With microservices and tools, a system can achieve fault tolerance, scalability and faster release cycle with automation. The use of container technologies has increased and popularized with microservices, because containers simplify the deployment process.

In this project, a modern development environment was introduced to help future development of a Virtual Learning Environment. The development environment included a public repository, containers, a container registry, container orchestration, server confguration and automated deployment. After successful implementation the simple mock up system was tested by smoke, load and spike testing methods. Overall the implementation and confguration was successful, however for implementing it for the Lovelace system in University of Oulu’s environment, some confguration and tool choices may need to be changed.

Lovelace järjestelmän modernisointi tulevaisuuden kehitykseen

Tiivistelmä

Ohjelmistokehityksen tavat ja työkalut kehittyvät jatkuvasti helpottamaan, sekä parantamaan ohjelmiston kehitysprosesseja. Moderni ohjelmistoarkkitehtuuri on luonut tietä mikropalveluarkkitehtuurille, jonka päätarkoituksena on pilkkoa järjestelmä pieniin lähes itsenäisiin osiin, joita voidaan erikseen kehittää vaikuttamatta järjestelmän muihin osiin. Mikropalveluiden ja muiden työkalujen avulla järjestelmä saavuttaa vikasietoisuutta, skaalautuvuutta sekä nopeamman julkaisusyklin automaation ansiosta. Konttiteknologioiden käyttö on myös yleistynyt mikropalveluiden myötä, jotka helpottaa ohjelmiston toimittamista servereille. Tämän projektin aikana implementoitiin moderni kehitysympäristö helpottamaan jatkokehitystä Lovelace systeemille.

Kehitysympäristö sisälsi julkisen säilön, kontin, kontti rekisterin, konttien orkesterointi työkalun, serveri confguroinnin ja automaattisen sijoituksen. Onnistuneen implementaation jälkeen, yksinkertainen järjestelmä testattiin savu, kuorma ja piikki testi metodeilla. Kokonaisuudessaan implementaatio ja confgurointi onnistuivat, mutta Lovelace implementaatio Oulun Yliopiston ympäristöön vaatii confgurointi muutoksia ja mahdollisesti muutamien työkalujen vaihtamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Holappa; Lauri Suutari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/