University of Oulu

Decoupling between Lovelace’s checker server and main server

Saved in:
Author: Kaasila, Mikko1; Pennanen, Mikael1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206293188
Language: English
Published: Oulu : M. Kaasila; M. Pennanen, 2022
Publish Date: 2022-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Oja, Mika
Description:

Abstract

Thesis provides an introduction to online learning environment Lovelace, defnes its coupling issues, and narrates the process of decoupling those issues. The tools that are used in the Lovelace system’s components main features and their role in the system are described and the term decoupling is explained to the reader. The system has a coupling issue between the main server and checker service; checker service has read and write access to the main server’s database and that needs to be revoked. In addition, Lovelace system utilizes network fle system to share fles between the checker service and the main server.

For decoupling the system, a solution is designed and implemented that revokes those read and write rights and also strips the need for the network fle system. Solution for the issue has a three-step design where iterations are in order of importance. Iterations of the design are: revoking the write access; revoking the read access; and lastly the consideration regarding the use of network fle system. Implementation of the solution consist of creation of the development platform and each iteration of the implementation design.

Evaluation is structured in a similar manner as the implementation. Each iteration of the implementation is evaluated as its own and evaluation is also given to the development platform. The evaluation itself consists of discussion and observations that are made from the implementations and its outcomes.

Lovelacen tarkastinpalvelimen ja pääpalvelimen irtikytkentä

Tiivistelmä

Tutkielma esittelee verkko-oppimisympäristö Lovelacen, määrittelee oppimisympäristön kytkentäongelmat sekä kuvailee irtikytkennän vaiheet, että näiden vaiheiden ongelmat. Lovelace-järjestelmän komponentit ja niiden olennaisimmat ominaisuudet, sekä rooli järjestelmän toiminnassa on selitetty, ja termi irtikytkentä selitetään lukijalle. Järjestelmässä on kytkentäongelma pääpalvelimen sekä tarkistuspalvelimen välillä. Tarkistuspalvelimella on sekä luku- että kirjoitusoikeudet järjestelmän pääpalvelimen tietokantaan, jotka täytyy kumota. Järjestelmä jakaa myös tiedostoja lähiverkon yli palvelimelta toiselle, joka on osa palvelimien tiedonvaihtoa.

Irtikytkentää varten suunnitellaan sekä toteutetaan ratkaisu, jolla tarkistinpalvelimen luku- ja kirjoitusoikeus pääpalvelimen tietokantaan evätään ja tiedostojen jaon tarve verkon yli lopetetaan. Toteutuksen ratkaisumalli on kolmeportainen, tärkeysjärjestykseen listattuna. Ratkaisumallin vaiheet ovat: tarkistuspalvelimen kirjoitusoikeuden kumoaminen, tarkistuspalvelimen tietokannan lukuoikeuden kumoaminen sekä tiedostojen verkon yli jakamisen tarpeellisuuden arviointi. Projektin toteutus koostuu kehitysympäristön rakentamisesta, sekä ratkaisumallin jokaisesta vaiheesta.

Toteutuksen arviointi on jäsennelty alkuperäistä ratkaisumallia vastaavasti, arviointi tapahtuu erikseen jokaiselle vaiheelle sekä kehitysympäristö arvioidaan. Arviointi koostuu keskustelusta sekä havainnoista, joita toteutuksesta havaitaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Kaasila; Mikael Pennanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/