University of Oulu

Magnetosfäärin alimyrsky

Saved in:
Author: Manninen, Jemina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206293197
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Manninen, 2022
Publish Date: 2022-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Vanhamäki, Heikki
Description:

Tiivistelmä

Magnetosfäärin alimyrskyllä tarkoitetaan prosesseja, joita Maan magnetosfäärissä tapahtuu korkeilla leveyspiireillä havaittavien magneettisten häiriöiden ja revontulimuutosten aikana. Magnetosfäärin alimyrsky on seurausta aurinkotuulen ja Maan magnetosfäärin vuorovaikutuksesta.

Magnetosfäärin alimyrsky sisältää monimutkaisia prosesseja. Yli 60 vuotta jatkuneesta tutkimuksesta huolimatta sitä kuvaamaan ei ole vain yhtä selkeää mallia, vaan monet eri mallit pyrkivät yhdistämään havaintoja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämän tutkielman tarkoituksena on koota yleiskatsaus magnetosfäärin alimyrskystä. Tutkielmassa perehdytään magnetosfäärin alimyrskyn vaiheisiin, energian kulkuun ja havainnointiin sekä sen seurauksena ionosfäärissä ilmenevään revontulialimyrskyyn.

Magnetosfäärin alimyrskyssä energiaa varastoituu aurinkotuulesta magnetosfääriin. Tämän perusteella alimyrsky jaetaan kasvu-, laajenemis- ja palautumisvaiheeseen. Kasvuvaiheessa varastoitunut energia purkautuu laajenemisvaiheen aikana magnetosfääriin ja ionosfääriin. Palautumisvaiheessa magnetosfääri palautuu rauhalliseen tilaan. Samat vaiheet ilmenevät ionosfäärin revontulimuutoksina eli revontulialimyrskynä. Nykyään magnetosfäärin alimyrskyjä havaitaan sekä Maan pinnalta että avaruudesta. Uudet satelliittimissiot pyrkivät saamaan yhä tarkempaa tietoa, jotta ilmiötä voitaisiin ymmärtää paremmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jemina Manninen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/