University of Oulu

Kerrostalo Kempeleen Vihiluotoon

Saved in:
Author: Limnell, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.8 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206293200
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Limnell, 2022
Publish Date: 2022-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni on osa yhteisprojektia, jonka osa-alueita ovat kaupunkisuunnittelu, asuntosuunnittelu sekä rakennusoppi, joka keskittyy Kempeleen Vihiluodon täydennysrakentamiseen. Oma kandidaatintyöni painottuu yhteisprojektin asuntosuunnittelun osuuteen.

Työssäni pyrin luomaan suunnitelman, joka tukeutuisi sekä korostaisi seudun merkittäviä virkistysalueita. Vihiluoto on alueena pientalovaltaista, erityisesti lapsiperheiden suosimaa, muutamine teollisuusrakennuksineen. Lisäksi alueen keskeisenä osana on luonnonsuojelualue, joka asettaa rajoituksia alueen käytölle. Näistä syistä johtuen omassa suunnitelmassani halusin pitää täydennysrakentamisen määrän hillittynä ja vaalia Vihiluodon virkistysalueita ja -reittejä. Vihiluodon ranta-alueet tarjoavat monipuolisia virkistysmahdollisuuksia ja halusinkin pitää ne tästä syystä nykyisessä tilassaan keskittämällä täydennysrakentamisen kauemmaksi rannasta. Lisäksi pyrin lisäämään alueen vetovoimaisuutta niin yrityksille kuin matkailijoillekin laajentamalla Vihiluodon yritysaluetta sekä uusimalla Vihiluodon hotellin.

Lopputuloksena suunnitelmastani muodostui viheralueiden hallitsema kokonaisuus, joka mahdollistaisi vaivattoman liikkumisen niin kävelijöille kuin pyöräilijöillekin, mikä vahvistaisi alueen luonnetta. Uudisrakentaminen alueella keskittyy Lentokentäntien välittömään läheisyyteen yhtenä uutena korttelina Vihiluodon yritysalueen jatkeena, sekä kahtena kerrostalokorttelina, jotka yhdessä luovat porttimaisen kokonaisuuden alueelle, ja toimivat eräänlaisena maamerkkinä. Rakentamisen keskittämisellä pyrin myös rajoittamaan liikennettä pientaloalueella. Kerrostaloasumisen lisääminen myös lisää alueen houkuttelevuutta muillekin kuin lapsiperheille. Lisäksi pientaloalueen laajentaminen kohti Vihiluodon “kärkeä” tasapainottaa kontrastia tiiviimmän ja väljemmän rakentamisen välillä.

Kokonaisuudessaan viitesuunnitelma tukee Vihiluodon omaleimaista ilmettä, luonnon äärellä olevasta pienalueesta. Samalla se luo siihen myös täysin uuden, urbaanimman piirteen, olematta kuitenkaan ristiriidassa olemassa olevan rakennuskannan kanssa.

Kerrostalosuunnittelun osuudessa tavoitteenani oli luoda kokonaisuus, joka on luonteeltaan suojaisa ja rauhallinen, vaikka se sijaitseekin Vihiluodon vilkkaimmalla paikalla yritysalueen tuntumassa. Rinnetontti mahdollisti kansipihallisen ratkaisun, joka nostaa korttelin toiminnot ympäröiviä alueita korkeammalle, mikä auttaa luomaan suojaisuuden tunnetta sekä lisää asuntojen yksityisyyttä, sillä lähes kaikki asunnot ovat katutason yläpuolella muutamaa lukuun ottamatta. Lisäksi runsas puusto korttelin ympärillä lisää sekä kerrostaloasuntojen että pientalojen yksityisyyttä vähentämällä suoria näköyhteyksiä niiden välillä.

Pihan ratkaisuissa keskeisinä tavoitteina oli viihtyisyys ja yhteisöllisyys, joka soveltuu vapaa-ajan käyttöön kaikille ikäryhmille ja mahdollistaa ja rohkaisee kohtaamisiin asukkaiden välillä. Piha on jaettu eri osa-alueisiin lukuisilla istutusaltailla, jotka tukeutuvat Vihiluodon vehreyteen ja viheraluepainotteiseen luonteeseen. Lisäksi pihaa täydentää koko korttelin yhteinen kesäkeittiö ja pihasauna, jotka toimivat kohtaamispaikkana ja lisäävät yhteisöllisyyttä asukkaiden kesken.

Kerrostalojen arkkitehtonisessa ilmeessä pyrin yksinkertaisuuteen ja mahdollisimman yksiaineiseen ilmeeseen. Ruskeat, tiiliverhoillut rakennukset ovat selkeälinjaisia, lähes laatikkomaisia, jota kuitenkin rikkoo porrashuoneen sisäänveto, eripuolilla rakennusta olevat parvekevyöhykkeet sekä pulpettikatto. Alueen korkeimpina rakennuksina, 5- ja 6-kerroksiset kerrostalot nousevat esiin pääasiassa matalien rakennusten joukosta, ottaen keskeisen roolin alueen yleiskuvan muodostamisessa.

Asuntosuunnittelun osalta pyrin tehokkaisiin asuntoihin kuitenkaan niiden viihtyvyydestä tinkimättä. Kaikki ylimääräinen käytävätila on pyritty minimoimaan ja jokainen neliö on hyödynnetty oleskelutiloissa. Lisäksi kaikissa asunnoissa on suuret parvekkeet, joista näkymät avautuvat kohti luonnonsuojelualuetta ja merimaisemaa. Rakennusten varastotilat on sijoitettu maanpäälliseen kellariin, josta on yhteys parkkihalliin sekä suoraan Vihiluodon virkistysreiteille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Limnell, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.