University of Oulu

Fuzz testing containerized digital forensics and incident response tools

Saved in:
Author: Kälkäinen, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206303208
Language: English
Published: Oulu : J. Kälkäinen, 2022
Publish Date: 2022-07-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Kaksonen, Rauli
Reviewer: Röning, Juha
Kaksonen, Rauli
Description:

Abstract

Open source digital forensics and incident response tools are increasingly important in detecting, responding to, and documenting hostile actions against organisations and systems. Programming errors in these tools can at minimum slow down incident response and at maximum be a major security issue potentially leading to arbitrary code execution. Many of these tools are developed by a single individual or a small team of developers and have not been comprehensively tested.

The goal of this thesis was to find a way to fuzz test a large amount of containerized open source digital forensics and incident response tools. A framework was designed and implemented that allows fuzz testing any containerized command line based application. The framework was tested against 43 popular containerized open source digital forensics and incident response tools. As a result, out of 43 of the tested tools 24 had potential issues. Most critical issues were disclosed to the respective tools authors via their preferred communication method.

The results show that currently many open source digital forensics and incident response tools have robustness issues and reaffirm that fuzzing is an efficient software testing method.

Kontitettujen digitaaliforensiikka ja tietoturvahäiriön hallintatyökalujen fuzz-testaus

Tiivistelmä

Avoimen lähdekoodin digitaaliforensiikka ja tietoturvahäiriön hallintaan käytetyt työkalut ovat entistä tärkeämpiä tunnistamiseen, hallintaan ja dokumentoimiseen haitallisia toimintoja vastaan organisaatioissa ja järjestelmissä. Ohjelmointivirheet näissä työkaluissa voivat pienimmillään hidastaa tieturvahäiriön hallintaa ja enimmillään olla suuri tietoturvauhka, joka potentiaalisesti voi johtaa mielivaltaisen koodin suoritukseen. Monet näistä työkaluista ovat kehittäneet joko yksittäiset henkilöt tai pienet ohjelmistokehittäjätiimit eikä niitä välttämättä ole kattavasti testattu.

Tämän diplomi-insinöörityön tavoitteena oli löytää tapa fuzz-testata suuri määrä kontitettuja avoimen lähdekoodin digitaaliforensiikka ja tietoturvahäiriön hallintaan käytettyjä työkaluja. Tähän tarkoitettu ohjelmisto suunniteltiin ja toteutettiin, joka mahdollistaa minkä tahansa kontitetun komentolinjaan perustuvan ohjelmiston fuzz-testaamisen. Ohjelmistoa testattiin 43 suosittua kontitettua avoimen lähdekoodin digitaaliforensiikka ja tietoturvahäiriön hallintaan käytettävää työkalua vastaan. Lopputuloksena testatuista työkalusta 24 löytyi ongelmia. Kriittisimmät löydetyistä ongelmista ilmoitettiin työkalujen vastaaville kehittäjille heidän suosimallaan kommunikaatiometodilla.

Lopputulokset osoittavat, että tällä hetkellä monet avoimen lähdekoodin digitaaliforensiikka ja tietoturvahäiriöiden hallintaan käytettävät työkalut kärsivät ohjelmointivirheistä ja vahvistaa fuzz-testauksen olevan edelleen tehokas ohjelmistotestaus metodi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Kälkäinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/