University of Oulu

Tanssi-liiketerapian vaikuttavuus masennuksen hoidossa

Saved in:
Author: Kangas, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207013218
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kangas, 2022
Publish Date: 2022-07-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan tanssi-liiketerapian (TLT) vaikuttavuutta masennuksen hoidossa. Masennus on yleinen sairaus, joka koskettaa yli kahtasataa miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Suomessa se on merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja suurin yksittäinen peruste työkyvyttömyyseläkkeelle. Suomessa TLT ei kuulu Kelan korvattaviin psykoterapiamuotoihin. Terapiapalveluiden saatavuuden ongelmat saavat kuitenkin aikaan kiinnostusta myös vaihtoehtoisina kuntoutusmuotoina pidetyille terapiamuodoille.

Tutkielmassa tarkastellaan TLT:n vaikuttavuutta keho-mieli-yhteyttä hyödyntävien interventioiden taustalla olevien mekanismien kautta. Keho-mieli-yhteys ja kehollisuus ovat tiiviisti TLT:n kuuluvia käsitteitä. Kehollisuus on uudenlainen, hyvinvointiin liitettävä näkökulma, jonka merkitystä ymmärretään yhä enemmän. Tutkimustiedon puute aiheuttaa ongelmia kehomieli-interventioiden laajemmalle hyödyntämiselle ja tämä vaikuttaa myös TLT:n tunnettavuuteen.

TLT on alana paljon tutkittu, mutta masennuksen ja TLT:n yhteyksiä ei ole tutkittu vielä tarpeeksi. Vahvaan kliiniseen näyttöön perustuvia tutkimuksia tarvitaan vielä lisää. Ongelmat tutkimuksissa kuten satunnaistamisen puute ja pienet otoskoot aiheuttavat sen, ettei tämän tutkimuksen tuloksista voida tehdä yleistettäviä tai pysyviä johtopäätöksiä TLT:n vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa. Tämän tutkielman tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että TLT:llä ja tanssilla voi olla parantava yhteys elämänlaatuun ja sitä kautta heikentävä yhteys masennus- ja ahdistusoireisiin. Alustavia viitteitä saatiin myös siitä, että TLT:n vaikutus masennukseen selittyisi aivojen neurohormonien muutoksilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Kangas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/