University of Oulu

Distributed trustworthy sensor data management architecture

Saved in:
Author: Haiko, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207013231
Language: English
Published: Oulu : N. Haiko, 2022
Publish Date: 2022-07-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Harjula, Erkki
Kumar, Tanesh
Reviewer: Harjula, Erkki
Kumar, Tanesh
Description:

Abstract

Growth in Internet of Things (IoT) market has led to larger data volumes generated by massive amount of smart sensors and devices. This data flow must be managed and stored by some data management service. Storing data to the cloud results high latency and need to transfer large amount of data over the Internet. Edge computing operates physically closer to the user than cloud, offering lower latency and reducing data transmission over the network. Going one step forward and storing data locally to the IoT device results smaller latency than cloud and edge computing.

Utilizing isolation technique like virtualization enables easy to deploy environment to setup the needed software functionalities. Container technology works well on lightweight hardware as it offers good performance and small overhead. Containers are used to manage server-side services and to give clean environment for each test run.

In this thesis two data management platforms, Apache Kafka and MySQL-based MariaDB are tested on a IoT platform. Key performance parameters considered for these platforms are latency and data throughput while also collecting system resource usage data. Variable amount of users and payload sizes are tested and results are presented in graphs. Kafka performed similarly to the SQL-based solution with small differences.

Hajautettu luotettava anturidatan hallintajärjestelmä

Tiivistelmä

IoT-markkinoiden kasvu on johtanut suurempien datamäärien luontiin IoT-laitteiden toimesta. Tuo datavirta täytyy hallita and varastoida datan käsittelypalvelun toimesta. Datan tallennus pilvipalveluihin tuottaa suuren latenssin ja tarpeen suurien datamäärien siirrolle Internetin yli. Fyysisesti lähempänä loppukäyttäjää oleva reunapalvelu tarjoaa pienemmän latenssin ja vähentää siirrettävän datan määrää verkon yli. Kun palvelu tuodaan vielä askel lähemmäksi, päästään paikalliseen palveluun, mikä saavuttaa vielä pienemmän latenssin kuin pilvi- ja reunapalvelut.

Virtualisointitekniikka mahdollistaa helposti jaettavan ympäristön käyttöönottoa, mikä mahdollistaa tarvittavien ohjelmiston toimintojen asennuksen. Virtualisointitekniikoista kontit nousivat muiden edelle, koska IoT-laitteet omaavat suhteellisesti vähän muistia ja laskentatehoa. Kontteja käytetään palvelinpuolen palveluiden hallintaan sekä tarjoamaan puhtaan vakioidun ympäristön jokaiselle testikierrokselle.

Tämä diplomityö käsittelee kahden tiedonhallinta-alustan: Apache Kafka ja MySQL pohjaisen MariaDB-tietokannan suorituskykyeroja IoT-alustan päällä. Kerätyt suorituskykymittaukset ovat latenssi ja tiedonsiirtonopeus mitaten samalla järjestelmän resurssien käyttöasteita. Vaihtelevia määriä käyttäjiä ja hyötykuormia testataan ja tulokset esitetään graafeissa. Kafka suoriutui yhtä hyvin kuin SQL ohjelmisto näissä testeissä, mutta pieniä eroja näiden välillä havaittiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Haiko, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/