University of Oulu

Puurakenteisen välipohjan rakenne ja jäykistys

Saved in:
Author: Soukka, Jonne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207133253
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Soukka, 2022
Publish Date: 2022-07-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Liedes, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan puurakenteisen välipohjan jäykistykseen, liitoksiin sekä rakenteeseen. Myös rakennuksen kokonaisjäykistystä sekä vaakakuormien siirtymistä käydään suppeasti läpi. Työn tavoitteena on tutustua tarkemmin välipohjatason levyjäykistykseen sekä suorittaa pientalon välipohjan jäykistyslaskelmat yleisen mitoitusmenetelmän avulla. Työn tavoitteena on myös tehdä laskentaohjetta, jota voidaan hyödyntää myöhemmin välipohjan jäykistyksen mitoituksessa.

Rakennusten jäykistykseen ja varsinkin välipohjatason jäykistykseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. 2.kerroksisessa pientalossa välipohjan jäykistyslaskelmia ei välttämättä tehdä vakavuustarkasteluun ollenkaan, vaikka välipohjien levytyksessä on useimmiten monia aukkoja, eikä välipohjatason jäykistyksen toteutuminen ole mitenkään itsestäänselvyys.

Työn tärkeimpänä tuloksena on se, että välipohjatason jäykistysohjeet ovat suppeat, eikä niissä oteta huomioon useampiaukkoisia välipohjia, vaan mitoitusmenetelmät ovat ainoastaan yksinkertaisille välipohjille, joita ei käytännössä juuri koskaan rakennuksiin tule.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonne Soukka, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/