University of Oulu

Maasähkön käyttö satamissa : lainsäädännöllinen viitekehys ja käytössä olevat teknologiat

Saved in:
Author: Virtanen, Johannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207183259
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Virtanen, 2022
Publish Date: 2022-07-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylä-Mella, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä ja arvioida maasähköjärjestelmän teknisiä ja toteutettavia ratkaisuja pienten ja keskikokoisten satamien infrastruktuurille. Maasähkön hyödyntäminen satamassa on yksi päästöjenvähentämisessä käytettävä työkalu. Työssä pyritään selvittämään suunniteltujen maasähköjärjestelmien hyötyjä ja haittoja lainsäädännöllisestä, teknisestä ja toteutuksen näkökulmasta.

Tämä kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työn kirjallisuusosiossa esitetään aiheen teoreettinen tausta ja lainsäädännöllinen viitekehys. Kirjallisuuskatsauksen lähteinä on käytetty kansainvälisten järjestöjen verkkosivuja ja standardeja, EU:n direktiivejä ja asetuksia ja tieteellisiä julkaisuja. Tapaustutkimusosiossa on hyödynnetty kahden toteutettavuustutkimuksen tuloksia. Toteutettavuustutkimukset ovat Aberdeenin ja Gävlen satamille ja niissä simuloidaan kyseisille satamille teknisesti soveltuvia ratkaisuja. Tapaustutkimukset pieni- ja keskikokoisista satamista mahdollistavat tämän kandidaatintyön kirjallisuuskatsauksessa toteutetun tutkimuksen konkretisoinnin ja arvioinnin maasähkön hyödyistä ja haitoista.

Tutkimus osoittaa, että maasähköllä on merkittävä rooli päästöjenvähennyksen välineenä. Satamaviranomaisille on luotu väline ja kykyjä edistää päästövähennyksiä satamissa, jonka avulla mahdollistetaan poliittisella tasolla asetetut tavoitteet. Samanaikaisesti, laivanomistajilla on mahdollisuus tehdä taloudellisia säästöjä polttoaineidenkustannuksissa. Useat tutkimukset tämän opinnäytetyön ohella kuitenkin osoittavat, että maasähköinfrastruktuurin asentaminen on kallista niin satamille kuin laivanomistajille. Riittävän rahoituksen saaminen asennuskulujen kattamiseksi on välttämätöntä. Satamat vaativat laivojenomistajilta etenkin säännöllisiä pysähdyksiä ja laivatyypistä riippuen jälkiasennusten toimeenpanoa. Kansainvälisten standardien kehityskulku on edistynyt vuosien aikana. Tämän uskotaan helpottavan maasähköinfrastruktuurin suunnittelua kansainvälisen meriliikenteen sisällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Virtanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.