University of Oulu

Fullereenittomat push-pull-tyyppiset akseptorimateriaalit BHJ-aurinkokennoissa

Saved in:
Author: Pietarinen, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207193261
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pietarinen, 2022
Publish Date: 2022-07-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heiskanen, Juha
Kainulainen, Tuomo
Reviewer: Heiskanen, Juha
Kainulainen, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Orgaanisten aurinkokennojen noin kolmenkymmenen vuoden taival on nähnyt suurta kehitystä ensimmäisten kennojen 1 % hyötysuhteista päätyen lopulta jopa yli 12 % yltäviin hyötysuhteisiin. Hyötysuhdetutkimus painottui pitkän aikaa lähinnä donoripolymeerien optimointiin käyttäen PCBM-fullereenia eräänlaisena standardiakseptorina sen hyvien varauksenkuljetusominaisuuksiensa takia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että fullereeni on pitkälti saavuttanut huippunsa orgaanisten aurinkokennojen kehitystaivalen varrella ja tutkimussuunta on alkanut kääntyä kohti vaihtoehtoisia akseptorimateriaaleja. Fullereenin ongelmina ovat sen tuotantoprosessista johtuva kallis hinta, stabiilisuusongelmat ja toisaalta myös huonosti säädettävissä olevat absorptio-ominaisuudet vaihtoehtoisiin materiaaleihin verrattuna.

Polymeeriakseptorien ohella yhtenä vaihtoehtona fullereenille on alettu tutkia pienimolekyylisiä akseptoreita niiden helpon muokattavuuden ja polymeereihin verrattuna tasalaatuisen tuotantoprosessin takia. Tämän kirjallisuustutkielman painopisteenä toimivat push-pull-tyyppiset pienmolekyyliakseptorit niiden erittäin lupaavaksi osoittautuneen kehityssuunnan takia. Esimerkiksi ITIC-niminen molekyyli on tuottanut hyvää tulosta ja C71-fullereenia hipovan hyötysuhteen heti kättelyssä. Lisäksi kyseinen materiaali inspiroi muita vastaavanlaisia akseptoreita ja tämän tutkielman kirjoittamisen aikana fullereenittomilla akseptoreilla saavutetut hyötysuhteet ovat nousseet jopa 18 %:iin huolellisen molekyylisuunnittelun ja aktiivikerroksen hienorakennevuorovaikutusten optimoinnin tuloksena. Vaikka painopiste tutkielmassa on lähinnä korkeiden hyötysuhteiden tavoittelussa, on huomiota kiinnitetty myös erilaisiin prosessointimenetelmiin ja niissä käytettyihin liuottimiin ja lisäaineisiin, jotka luovat omanlaisiaan haasteita edettäessä kohti kennojen kaupallistamista ja laajamittaisempaa teollista tuotantoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Pietarinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/