University of Oulu

Pistepilvien tehokas käyttö kone- ja laitesuunnittelussa

Saved in:
Author: Niskanen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207203266
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Niskanen, 2022
Publish Date: 2022-07-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Salakka, Jussi
Kurvinen, Emil
Reviewer: Salakka, Jussi
Kurvinen, Emil
Description:

Tiivistelmä

Nykypäivänä koneensuunnitteluprojektien lähtötietoina käytetään yhä enemmän laserkeilaimilla ja joskus myöskin fotogrammetrialla tuotettuja pistepilviaineistoja. Yleensä nuo käyttöön saatavat aineistot ovat kuitenkin lähes tai täysin käsittelemättömässä muodossaan. Tämän työn tavoitteena on selvittää, kuinka tuollainen materiaali saadaan mahdollisimman kätevästi valjastettua koneensuunnittelijoiden käyttöön heidän omille työasemillensa. Pyritään myös selvittämään, saisiko joillakin ohjelmilla muodostettua suoraan pistepilvistä 3D-mallinnusohjelmien piirteitä, ilman käyttäjän tekemää manuaalista ja aikaa vievää mallintamista.

Tutkimukseen kuuluu teoriaosuus, käytännön projektiosuus sekä erilaisten pistepilvityöskentelyyn liittyvien ohjelmien ja menetelmien vertailuun ja testaamiseen keskittyvä osuus. Projektiosuuteen kuuluu kaksi erillistä pistepilvimallintamisen projektia Finnsementin sementtitehtaille Paraisilla ja Lappeenrannassa, joissa käytetty työn kulku on kuvattu ja selostettu auki käytettyine ohjelmistoineen. Muiden menetelmien tutkimukseen liittyvässä osuudessa testataan fotogrammetrisia menetelmiä muutamine sovelluksineen. Lisäksi käydään läpi, millaisia mahdollisuuksia pintamalleja pistepilven päälle luovat ohjelmistot tarjoavat 3D-suunnittelussa. Myös pistepilvien tiedostomuodoista ja tiedostojen käsittelystä on kirjoitettu yksi osuus.

Työn tuloksina saatiin käsitys pistepilvien käsittelyyn käytettävien erilaisten ohjelmistojen soveltuvuudesta koneensuunnittelutoimiston käyttöön. Manuaalisen 3D-mallintamisen voidaan todeta olevan luotettavin menetelmä saada pistepilven pohjalta luotua käyttökelpoinen suunnitteluympäristö 3D-ohjelmistoon. Erilaiset automaattisesti pistepilven päälle mallintavat ohjelmistot ovat joko niin kalliita tai tuottamansa mallin suhteen niin huonolaatuisia, että niiden käyttäminen ei ole koneensuunnittelussa järkevää.

Työn tuloksena opittua pistepilvikäsittelyn työnkulkua voidaan jatkossa käyttää suunnitteluprojektien apuna sellaisenaan. Aina kun ollaan tekemisissä pistepilvien kanssa, voidaan tämän työn oppeja soveltaa käyttöön. Myös taulukko, johon eri ohjelmien käyttämät tiedostomuodot on eritelty, tulee varmasti olemaan hyödyllinen pistepilvien tiedostomuoto-viidakossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Niskanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/