University of Oulu

Evaluation of a snowmobile track motion resistances with multibody dynamics simulation

Saved in:
Author: Pesonen, Ari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.5 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207203267
Language: English
Published: Oulu : A. Pesonen, 2022
Publish Date: 2022-07-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Tuutijärvi, Miro-Tommi
Reviewer: Niskanen, Perttu
Tuutijärvi, Miro-Tommi
Description:

Abstract

In this work, target is to build and validate a simulation model of a snowmobile track entity with multibody dynamics simulation software Adams. A full vehicle snowmobile simulation model is also explored. Before there has been a problem with the track model being inaccurate. The focus on this thesis is on implementing a track model, but a full vehicle model is also discussed and presented as the work with the model will continue. Existing tracked vehicle theory is studied and presented how Adams tracked vehicle plugin utilizes these theories.

Research consists of simulations with the track model were driven with a real snowmobile and measured for torque and velocity data. Model validation proves that the track model acts quite accurately up to 25 km/h drive speed but with 50 km/h speed the model becomes unstable. With 10 km/h speed simulation result error is 19,87 % and with 25 km/h simulation result error is 1,17 %. In the future the model will be further improved with building a proper chassis and validating the full vehicle model. Knowledge gained from this thesis may be used with simulating a snowmobile before production phase accurately and the model can be used for studying the motion resistances of a snowmobile track. This type of track model may be built to any tracked vehicle and validated in the way done in this thesis.

Moottorikelkan telaston ajovastuksien määrittäminen monikappaledynamiikka simuloinnilla

Tiivistelmä

Tässä työssä tavoitteena on rakentaa ja validoida moottorikelkan telaston simulointimalli Adams ohjelmistolla. Telastomallin lisäksi tarkastellaan myös kokonaisen moottorikelkan simulointimallia. Aiemmin on ollut ongelmana telamattomallin epätarkkuus. Työssä keskitytään etenkin kumitelamattomallin implementointiin, mutta kokonaista ajoneuvokokoonpanoa arvioidaan lisäksi, sillä työ mallin kanssa jatkuu. Olemassa olevaa tela-ajoneuvoteoriaa tutkitaan ja esitetään, kuinka Adamsin telaajoneuvo lisäosassa hyödynnetään kyseisiä teorioita.

Tutkimus koostuu simulaatioista telamattomallilla sellaisilla nopeuksilla, joita tutkimuksen aikana on mitattu todellisesta moottorikelkasta vääntötiedon kanssa. Validoinnissa todistetaan, että telamalli käyttäytyy suhteellisen tarkasti 25 km/h nopeuteen asti, mutta 50 km/h nopeudessa malli muuttuu epävakaaksi. 10 km/h nopeudella simulaatiotuloksien virhe on 19,87 % verrattuna mitattuihin tuloksiin ja 25 km/h nopeudella simulaatiotuloksien virhe on 1,17 % verrattuna mitattuihin tuloksiin. Tulevaisuudessa mallia tullaan kehittämään lisäämällä siihen runkomalli ja validoimalla täydellinen ajoneuvokokoonpano. Työstä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuuden moottorikelkkasimulaatioissa tarkan tiedon saavuttamiseksi ja nykyisellään mallia voidaan hyödyntää telastosta johtuvien ajovastusten tutkimiseen. Työssä esitellyn mallin rakennustavan pohjalta voitaisiin rakentaa telasto mihin tahansa tela–ajoneuvoon ja validoida se työtä vastaavalla tavalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ari Pesonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/