University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset hyönteissyöjälintuihin MM-hypoteesin valossa

Saved in:
Author: Rantanen, Tuukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207203272
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rantanen, 2022
Publish Date: 2022-07-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rytkönen, Seppo
Koivula, Kari
Description:

Tiivistelmä

Match ja mismatch hypoteesi (MM-hypoteesi) on viime aikoina ilmastonmuutoksen ohella kasvanut puheenaihe. Se koskee ilmaston lämpenemisestä aiheutuvia fenologisia muutoksia, jotka voivat johtaa ongelmiin lajienvälisten ja lajiensisäisten vuorovaikutussuhteiden välillä. Ongelma on suuri varsinkin lintujen ja niiden pesinnän kohdalla. Lintujenpoikasten pääasiallisena ravintona toimivat hyönteiset reagoivat ilmaston lämpenemiseen eri tavoin, joka johtaa lintujen ja hyönteisten väliseen epäsynkroniaan. Tämä johtuu pääasiallisesti fysiologioissa esiintyvien erojen vuoksi.

Fysiologiassa esiintyvien erilaisuuksien lisäksi muutoksia synkroniassa voi aiheuttaa ilmastossa ja säässä tapahtuvat äkilliset muutokset, jotka ovat yleistyneet ilmaston lämmetessä. Tällöin tietyllä alueella elävillä populaatioilla voi mennä toisia paremmin tai huonommin, riippuen ilmasto-oloista.

Lintujen tulee kyetä aloittamaan pesintä oikeaan aikaan keväällä, jotta se onnistuu hyvin ja ravintoa on poikasten kuoriuduttua paljon. Tällöin lajien välinen synkronia tapahtuu. Jos pesinnän ajoitus epäonnistuu, ja lintujen ja hyönteisten välillä esiintyy epäsynkroniaa, pesintä todennäköisesti huononee ja johtaa kelpoisuuden laskuun. Kelpoisuuksissa esiintyvät erot voivat lopulta johtaa evolutiivisiin muutoksiin, jos luonnonvalinta suosii jotakin toista yksilöä tai populaatiota toista enemmän.

Pääasiallisesti evolutiivisia muutoksia ei olla vielä havaittu, vaan muutoksia on tapahtunut käytännössä vain fenologisessa plastisuudessa, joka kuvaa eliön kykyä mukautua ympäristön muutoksiin. Tulevaisuudessa fenologinen joustavuus ei välttämättä enää riitä, vaan eliöiden on joko mukauduttava ympäristön luomiin muutoksiin, muutettava muualle, tai kuolla.

Vaikka aiheesta on tehty paljon tutkimusta, sitä tarvitaan paljon lisää, jotta voidaan ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ilmiöitä. Nykyinen tutkimus kohdistuu vahvasti eliöiden välisiin suhteisiin. Erilaisia evoluutioon vaikuttavia tekijöitä on tutkittu liian vähän ja olisi toivottavaa, että tutkimuksia tehtäisiin enemmän tällä osa-alueella ja että tietämystä lisättäisiin. MM-hypoteesi koskettaa lintujen lisäksi hyvin suurta osaa maailman eliöstöstä. Toisia se koskee enemmän ja toisia vähemmän. Tämän ymmärtäminen on erityisen tärkeää lajimonimuotoisuuden säilyvyyden kannalta ja on tärkeää, että tietoa saadaan aiheesta lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuukka Rantanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/