University of Oulu

Soodakattilan keskeiset prosessi-ilmiöt

Saved in:
Author: Juvonen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208083297
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Juvonen, 2022
Publish Date: 2022-08-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Koivuranta, Elisa
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena on tutustua selluteollisuuden eri prosessivaiheisiin. Pääpaino työssä on soodakattilassa ja siihen liittyvässä kemikaalikierrossa. Työssä käydään läpi sellunvalmistusprosessi kuitu- ja talteenottolinjan osalta kertoen aluksi massatehtaan toiminnasta ja liittäen se myöhemmin mustalipeän polttoon soodakattilassa. Keittokemikaalien kemikaalikierto avataan työssä selkeästi ja kerrotaan, kuinka siihen voidaan vaikuttaa prosessissa, sekä miten kemikaalikierto vaikuttaa puolestaan soodakattilan toimintaan.

Työssä esitellään itse soodakattila aluksi kertoen sen tehtävistä ja prosessikuvauksesta. Myös keskeiset toimintaan vaikuttavat käsitteet, kuten sulfiditeetti ja reduktioaste, sekä niiden merkitys talteenoton kannalta käydään työssä läpi. Lopuksi esitellään mistä eri komponenteista soodakattila muodostuu.

Talteenottoprosessin on tarkoitus olla sellainen, että mitään prosessissa syntyvää tai muutoin ylimääräistä ainetta ei menisi hukkaan. Kaikki puu raaka-aine ja tuotannon sivuvirrat olisi tarkoitus saada tuotettua sataprosenttisesti selluksi, muiksi biotuotteiksi tai bioenergiaksi. Työssä ei käydä sen suuremmin läpi kaikista uusimpia menetelmiä, mutta esimerkiksi kuoren kaasutus on uudehko innovaatio, jolla saadaan vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä kemikaalikierron aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Juvonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/