University of Oulu

Ko šavveest šoodâi soorvâš : polysemisij já paronymisij sänileeihâi jurgâlem Timo Parvela Ella já skipáreh -kiirjijn

Saved in:
Author: Tervaniemi, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Culture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208193348
Language: Inari Sami
Published: Oulu : H. Tervaniemi, 2022
Publish Date: 2022-08-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Olthuis, Marja-Liisa
Sistonen, Mervi
Reviewer: Sistonen, Mervi
Olthuis, Marja-Liisa
Description:

Čuákánkiäsu

Sänileeihah láá eromâš uási čaabâkirjálâšvuođâst, já toin finnee huumor teekstân. Huumor lii-uv kuávdáš roolâst taan pro gradu -tutkâmušâst. Pargostân mun tuuđhâm polysemisij já paronymisij sänileeihâi jurgâlem Timo Parvela Ella já skipáreh -kiirjijn. Hitruuvuotâ anarâškielâlijn čalluin ij lah ovdil taan tutkâmuš tutkum. Taat tutkâmuš lii kvalitâtiivlâš já maangâmetodisâš. Tutkâmmetodin pargostân kiävtám kirjálâšvuotâanalyys, pelistukturistum sahhiittâlmijd já introspektio.

Tutkâmuš ulmen lii selvâttiđ, maht hitruuvuotâ sirdoo jurgâlusân. Tutkâmkoččâmuššân pargostân láá, magarijd strategiaid jurgâleijee puáhtá kevttiđ jurgâlmist já láá-uv motomeh sänileikkâtiijpah vaigâduboh jurgâliđ ko nubeh. Amnâstâhhân mun kiävtám Ella ja skipáreh 1 já 2 -nurâlduvâid já toi anarâškielâlijd jurgâlusâid, maid mun lam jieš jurgâlâm. Tutkâmuš várás mun lam sahhiittâllâm kyehti Ella-jurgâleijee, Ottilia Kovács já Anna Sidorova. Kovács lii jurgâlâm Ella-kirjijd uŋgarkielân já Sidorova ruošâkielân.

Jurgâlemstrategiah taan tutkâmušâst láá 1) jurgâlem algâteevstâ miäldásávt, 2) sänileeihâ muttem jurgâlusân já 3) lasettem. Tai strategiai mield analysistám jieččân amnâstuv polysemisijd já paronymisijd sänileeihâid. Taan tutkâmušân mun lam váldám fáárun 19 sänileikkâovdâmerkkâd.

Amnâstuv mield suomâkielâst anarâškielân jurgâlmist puáhtá uáli pyereest kevttiđ njuolgâ tâi masa njuolgâ jurgâlem. Talle ko jurgâlmist láá lamaš eenâb háástuh saanij merhâšuumij tááhust, te sänileeihâ lii kolgâm mutteđ mahtnii. Sänileeihâ muttem jurgâlusân lii kevttum talle, ko tot lii lamaš págulâš, mut tuše ton verd, ete sänileeihâst lii šoddâm iberdettee.

Analyys mield polysemisâš sänileikkâ siäilu älkkeebeht siämmáámuđusâžžân jurgâlmist ko paronymisâš sänileikkâ. Polysemisii sänileeihâst láá kuittâg enâmustáá háástuh talle, ko tast láá idiomaatliih säänih. Idiomaatlij sänileeihâi jurgâlmist lii išedâm ovdâmerkkân uccâ saanij lasettem. Paronymisijn sänileeihâin motomijn soojijn lii kolgâm mutteđ saanijd ollásávt, já polysemisij saanij jurgâlmân lii vaiguttâm tot, maggaar sääni merhâšume lii anarâškielâst.

Taan tutkâmuš loppâpuáđusin lii, ete huumor sirdoo pyereest meid jurgâlusân, mut sänileeihâi merhâšumeh iä ain siäilu aaibâs siämmáámuđusâžžân. Motomin sänileeihâ kalga mutteđ huumor teikkâ saanij merhâšuumij tááhust viehâ ennuv jurgâlusân. Tutkâmuš lii šiev algâ anarâškielâlij čallui hitruuvuođâ tutkâmân já ton loopâst kávnoo išeniävvu sänileeihâi jurgâlmân.

Kun porsaasta tuli šoorvâš : polysemisten ja paronymisten sanaleikkien kääntäminen Timo Parvelan Ella ja kaverit -kirjoissa

Tiivistelmä

Sanaleikit ovat erityinen osa kaunokirjallisuutta, ja niillä tekstiin saa huumoria. Huumori onkin keskeisessä roolissa tässä pro gradu -tutkimuksessa. Työssäni tutkin polysemisten ja paronymisten sanaleikkien kääntämistä Timo Parvelan Ella ja kaverit -kirjoissa. Huumoria inarinsaamenkielisissä teksteissä ei ole ennen tätä tutkimusta tutkittu. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ja monimetodinen. Työssäni käytän tutkimusmenetelminä kirjallisuusanalyysia, puolistukturoituja haastatteluja ja introspektiota.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten huumori siirtyy käännökseen. Tutkimuskysymyksinä minulla on, minkälaisia keinoja kääntäjällä on kääntämiseen ja ovatko jotkut sanaleikkityypit vaikeampia kääntää kuin toiset. Aineistona olen käyttänyt Ella ja kaverit 1 já 2 -kokoelmateoksia sekä niiden inarinsaamenkielisiä käännöksiä, jotka olen itse kääntänyt. Tutkimukseen olen haastatellut kahta Ella-kääntäjää, Ottilia Kovácsia ja Anna Sidorovaa. Kovács on kääntänyt Ella-kirjoja unkariksi ja Sidorova venäjäksi.

Käännöstrategioina tässä tutkimuksessa olen käyttänyt 1) kääntäminen alkutekstin mukaan, 2) sanaleikin muuttaminen käännökseen ja 3) lisääminen. Näiden strategioiden avulla analysoin aineistoni sanaleikkejä. Tähän tutkimukseen olen ottanut mukaan 19 sanaleikkiesimerkkiä.

Aineiston mukaan suorat tai melkein suorat käännökset suomesta inarinsaameen onnistuvat melko hyvin. Silloin kun kääntämisessä on ollut enemmän haasteita sanojen merkitysten kanssa, on sanaleikkiä pitänyt muuttaa jotenkin. Sanaleikin muuttamista käännökseen on käytetty vain silloin, kun se on ollut pakollista, ja vain sen verran, että sanaleikistä on saatu ymmärrettävä.

Analyysin mukaan polyseminen sanaleikki säilyy helpommin käännöksessä samantyylisenä kuin paronyminen sanaleikki. Polysemisessa sanaleikissä eniten haasteita tuottavat idiomaattiset sanat. Joidenkin idiomeja sisältävien sanaleikkien kääntämisessä on auttanut esimerkiksi pienten selittävien sanojen lisääminen tekstiin. Paronymisissa sanaleikeissä on pitänyt joissakin kohdissa muuttaa sanoja kokonaan, ja polysemisten sanaleikkien kohdalla on vaikuttanut se, mikä sanan merkitys on inarinsaamessa.

Tämän tutkimuksen lopputulemana on, että sanaleikkien huumorin saa siirrettyä myös käännökseen, mutta sanaleikkien merkitykset eivät aina aivan sellaisenaan säily. Joissakin sanaleikeissä pitää muuttaa sisältöä huumorin tai sanojen merkitysten takia käännökseen paljonkin. Tutkimus antaa hyvän pohjan inarinsaamenkielisen huumorin tutkimiselle. Tutkimuksen loppupuolella olen esitellyt kaavion, jota voi käyttää apuna sanaleikkien kääntämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Tervaniemi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/