University of Oulu

Tekstiilijätteen hyödyntäminen geopolymeerikomposiiteissa

Saved in:
Author: Poikkimäki, Niklas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208223351
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Poikkimäki, 2022
Publish Date: 2022-08-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Koivuranta, Elisa
Description:

Tiivistelmä

Maailmassa rakennetaan jatkuvasti uusia rakennuksia käyttäen rakennusmateriaaleja, joiden valmistus ja käyttö saastuttavat ympäristöä. Erityisesti betonin valmistamiseen käytettävän sementin tuotanto tuottaa ilmakehään suuria määriä hiilidioksidia. Näiden saasteiden takia on pyritty löytämään uusia rakennusmateriaaleja, joiden valmistuksessa voidaan käyttää kierrätettäviä materiaaleja ja jotka saastuttavat ilmastoa vähemmän.

Toinen suuri maailmanlaajuinen ongelma on tekstiilijäte. Tekstiilijätettä syntyy maailmassa jatkuvasti valtavia määriä. Tekstiilijätettä syntyy suuria määriä esimerkiksi pikamuodin seurauksena. Lisäksi tekstiilijätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö on vähäistä, joten se päätyy yleensä suoraan kaatopaikoille. Näiden syiden takia tässä tutkimuksessa on tutkittu geopolymeerikomposiitteja, joiden valmistuksessa on käytetty tekstiilijätettä.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään geopolymeerikomposiittien ominaisuuksia, jotta saadaan selville niiden sopivuus rakennusteollisuuden materiaaleiksi. Komposiittien ominaisuuksia tutkittiin testaamalla niiden puristus- ja taivutuslujuuksia esikäsittelyn jälkeen. Ennen ominaisuuksien tutkimista geopolymeerikomposiittinäytteitä liotettiin hapossa sekä lämmitettiin uunissa, jotta saataisiin selville niiden hapon- ja lämmönkestävyysominaisuuksia.

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että tekstiilikuitujen käyttö geopolymeerikomposiiteissa parantaa niiden taivutuslujuutta, mutta heikentää puristuslujuutta. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että komposiitit kestävät matalia lämpötiloja, mutta korkeita lämpötiloja ja happoja komposiitit kestävät huonosti. Näiden tulosten perusteella geopolymeerikomposiitit sopisivat rakennusteollisuuden materiaaleiksi korvaamaan betonia ainakin osittain. Suuria puristuslujuuksia vaativiin rakennusteollisuuden sovelluksiin komposiitteja ei kannata käyttää, mutta hyvän taivutuslujuuden ja kohtuullisen hyvän puristuslujuuden ansiosta ne saattaisivat sopia esimerkiksi katto- ja tukirakenteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Poikkimäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/