University of Oulu

Lapsuusajan urheilun yhteys persoonallisuuteen

Saved in:
Author: Kaarlela, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208253361
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kaarlela, 2022
Publish Date: 2022-08-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kokko, Marjut
Description:

Tiivistelmä

Liikunnalla on useita myönteisiä vaikutuksia lapsen kasvuun. Tässä tutkielmassa selvitetään lapsuusajan urheilun yhteyttä persoonallisuuteen. Tutkimusta lapsuusajan persoonallisuuden ja urheilun yhteydestä tehdään kansainvälisellä tasolla melko paljon. Tässä tutkielmassa lapsuusajan urheilun yhteyttä persoonallisuuteen tarkastellaan keskeisten persoonallisuusteorioiden kautta. Tutkimusmenetelmänä käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, joka mahdollistaa aiheen monipuolisen tarkastelun.

Tulosten perustella aikuisilla on keskeinen merkitys lasten urheilussa, ja sen myötä myös lapsen persoonallisuuden kehittymisessä. Ohjattu urheilu edistää myönteisyyttä urheilua kohtaan ja myönteisemmän minäkuvan muodostumista. Tutkimustulokset tuovat esiin myös lapsen persoonallisuuspiirteiden ja synnynnäisen temperamentin merkityksiä lapsuusiän urheilutottumuksissa. Persoonallisuuspiirteet vaikuttavat suoraan toimintaan sitoutumiseen ja tavoitteen asetteluun urheilussa. Temperamenttipiirteet puolestaan vaikuttavat urheilutottumuksiin. Vanhempien kannustamisella on yhteys lapsen koettuun temperamenttiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Kaarlela, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/