University of Oulu

Polygeeninen sairastumisriski skitsofreniassa

Saved in:
Author: Surakka, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208313370
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Surakka, 2022
Publish Date: 2022-08-31
Thesis type: Other thesis
Tutor: Miettunen, Jouko
Nordström, Tanja
Reviewer: Miettunen, Jouko
Rautio, Nina
Description:

Tiivistelmä

Tavoitteet: Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää PRS:n yhteys eri riskitekijöihin sekä sen yhteyttä eri ennustetekijöihin, kuten hoitovasteeseen ja taudinkuvan vakavuuteen.

Menetelmät: Aineisto haettiin Web of Science- sekä PubMed-tietokannoista. Haulla löytyi yhteensä 320 artikkelia, joista valittiin 45 jatkotarkasteluun otsikon ja abstraktin perusteella. Lopulliseen katsaukseen päätyi 22 artikkelia

Tulokset: Tutkimusaineiston perusteella tarkasteltiin PRS:n yhteyttä yhdeksään eri riskitekijään, joista syntymäkuukaudella, vastasyntyneen D-vitamiinitasoilla, synnytyksen aikaisilla komplikaatioilla tai kohonneella tulehdusarvolla (CRP) ei todettu olevan yhteyttä PRS:n. Sen sijaan kannabiksen käytöllä, lisääntyneellä typpidioksidi (NO2) altistuksella, syntymäpainolla, lapsuuden vastoinkäymisillä ja asuinpaikalla todettiin jonkinlainen yhteys PRS:n. Tutkittavista ennusteeseen liittyvistä tekijöistä PRS oli yhteydessä antipsykoottien tehoon, hoitoresistenttiin skitsofreniaan, huonompaan ennusteeseen ensipsykoosiin sairastuneilla sekä lisääntyneeseen psykoosiriskiin.

Pohdinta: PRS:llä on mahdollinen yhteys tiettyihin skitsofrenialle altistaville ympäristötekijöille kuten kannabiksen käyttöön sekä tiettyihin ennustetekijöihin kuten taudin vaikeusasteeseen ja oirekuvaan. Ongelmana on kuitenkin vielä tutkimusten vähäinen määrä, sekä tutkimusten pienet otoskoot. Jatkossa tarvitaan lisää laajempia ja pidemmän seuranta-ajan tutkimuksia PRS:n yhteyksistä eri riski- ja ennustetekijöihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Surakka, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.