University of Oulu

Sukupuolten tasa-arvo opettajan ammatissa

Saved in:
Author: Pahkala, Rebekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209023378
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pahkala, 2022
Publish Date: 2022-09-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kokko, Marjut
Description:

Tiivistelmä

Tasa-arvokysymykset kuten sukupuolten välinen tasa-arvo ovat olleet yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä pitkään. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät ilmiöt ulottuvat kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin, mitä tiedetään sukupuolten tasa-arvosta opettajan ammatissa.

Koululla on tärkeä rooli sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja sukupuolten epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden ja asenteiden purkamisessa, sillä koulu voi toimia myös merkittävänä epätasa-arvoisuuden toistajana ja uudelleen tuottajana. Tulokset osoittavat, että opettajan ammattiin liittyy monia erilaisia sukupuolten tasa-arvon epäkohtia. Työelämän segregaation ja naisvaltaisuuden vaikutukset näkyvät opettajan ammatissa esimerkiksi matalana ammatinarvostuksena ja ”lasikatto”-ilmiönä. Lasikatto-ilmiö näkyy opettajan työssä miesten suosimisella ylennys- ja rekrytointikonteksteissa. Opettajan ammatissa esiintyy sukupuolistereotypioita ja rooleja, jotka ilmenevät niin nais- kuin miesopettajien toiminnassa koskien ammatinvalintaa ja urapolkua. Opettajan ammatti käsitetään feminiinisenä, hoivaavana ja äidillisenä, joka asettaa stereotyyppisiä odotuksia naisopettajille. Opettajuuden feminiinisyys saattaa aiheuttaa miesten ammatinvalinnan kyseenalaistamista ja epäluonnollisena pitämistä. Sukupuolistereotypioiden ja -roolien purkamiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tarvitaan toimia koko yhteiskunnan tasolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Rebekka Pahkala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.