University of Oulu

Koulun epävirallinen seksuaalikasvatus sateenkaarinuorten kokemana

Saved in:
Author: Takalo, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209053381
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Takalo, 2022
Publish Date: 2022-09-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Puutio, Eveliina
Description:

Tiivistelmä

Koulussa opitaan ja omaksutaan erilaisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä arvoja, asenteita ja tietoa. Tämä tapahtuu osana koulun virallista seksuaalikasvatusta, mutta myös piiloisesti osana epävirallista koulua oppilaiden vertaissuhteissa, vapaa-ajan kulttuureissa, erilaisissa koulun tiloissa ja osana koulun asenneilmapiiriä.

Tällaisella epävirallisella seksuaalikasvatuksella on vaikutusta oppilaiden identiteetille. Eteenkin sateenkaarinuoret ovat erityisen herkässä asemassa. Sateenkaarinuorilla tarkoitan nuoria, joiden sukupuolen tai seksuaalisuuden kokemukset eivät mukaudu yhteiskunnan heteronormatiiviseen kaksijakoiseen ajatukseen seksuaalisuudesta tai sukupuolesta. Olemassa on kuitenkin hyvin laajasti sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Tästä syystä tutkielmani keskittyykin juuri sateenkaarinuorten kokemuksiin koulun epävirallisen seksuaali-kasvatuksen tasoista.

Tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä käsittelen queer-teoriaa, seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin kehitystä, heteronormatiivisuutta ja epävirallisen seksuaalikasvatuksen tasoja. Toteutan tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielmani osoitti epävirallisen seksuaalikasvatuksen vaikutusten olevan moninaiset. Sateenkaarinuoret kohtaavat erilaisten epävirallisen koulun asenteiden vaikutuksena koulussa nimittelyä, kiusaamista, syrjintää ja vähättelyä. Joskus sateenkaarinuoret voivat kokea, että koulussa heidän sukupuoli- tai seksuaali-identiteettinsä on väärä tai se kielletään kokonaan. Koulu on kuitenkin myös paikka, jossa sateenkaarinuoret ovat saaneet osakseen hyväksyntää ja tukea. Vertaissuhteiden merkitys oli tutkielmassani myös tästä näkökulmasta esillä. Lisäksi joskus opettajat ja koulun henkilökunta ovat olleet merkittäviä sateenkaarinuorten kokemuksissa. Kouluissa on voinut olla erilaisia vertaisryhmiä, jotka on nähty merkityksellisiksi. Tutkielmassani internet ja sosiaalinen media nousivat esiin tiedon lähteinä, itsensä ilmaisun välineenä ja kohtaamispaikkana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Takalo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/