University of Oulu

Lakatos ja metamatematiikka : todistusten ja kumoajien metodi Imre Lakatosin Proofs and Refutations-teoksessa

Saved in:
Author: Hyytinen, Markus Tapani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209053382
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hyytinen, 2022
Publish Date: 2022-09-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuukkanen, Jouni-Matti
Reviewer: Kuukkanen, Jouni-Matti
Lähteenmäki, Vili
Description:

Tiivistelmä

Tässä Pro gradu -tutkielmassa käsitellään Imre Lakatosin matematiikanfilosofiaa teoksessa Proofs and Refutations. Tutkielmassa esitellään Lakatosin tulkinta euklidisesta koulukunnasta matemaattisessa tiedontuotannossa ja hänen puheenvuoronsa vastaesimerkkien merkityksestä matemaattisessa tutkimuksessa. Lakatos nojaa Karl Popperin falsifikationismiin metamatemaattisessa puheenvuorossaan vastaesimerkkien tärkeydestä, mutta poikkeaa Popperin tieteenfilosofiasta esittäessään, kuinka matemaatikon tulisi toimia vastaesimerkin kumottua hänen työstämänsä loogisen rakennelman. Tutkielmassa esitellään Lakatosin todistusten ja kumoajien metodi, jonka hän väittää toimivan rationaalisena, dialektisena toimintamallina matemaattisessa tutkimuksessa, jossa vastaesimerkkiä käytetään matemaattisen teorian uudelleenmuotoiluun ja parantamiseen sen kumoamisen ja hylkäämisen sijasta. Tutkielma nostaa esiin myös Lakatosin väitteiden ongelmakohtia, varsinkin niiden historiallisuuden osalta. Lakatosin esittelemä matemaattisen tutkimuksen malli ei kuvaile tai selitä matemaatikkojen tosiasiallisia työskentelykäytäntöjä. Teoksen Proofs and Refutations puheenvuoro matematiikanfilosofian piirissä on silti merkityksellinen. Tutkielma nostaa esiin Lakatosin ansion tiedostamattomien oletuksien roolin esiintuomisessa matemaattisessa tutkimustyössä ja skeptisen näkökulman puolustamisessa David Hilbertin formalismia vastaan, jota Lakatos syyttää liiallisesta dogmaattisuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Tapani Hyytinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/