University of Oulu

Oulun yliopiston opiskelijoiden kokemuksia omaopettajatoiminnan onnistuneisuudesta ja omaopettajatapaamisten hyödyllisyydestä

Saved in:
Author: Marin, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209053383
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Marin, 2022
Publish Date: 2022-09-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hintsanen, Mirka
Harmoinen, Sari
Reviewer: Hintsanen, Mirka
Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Ohjauksella tarkoitetaan vastavuoroista keskustelua ohjaajan ja ohjattavan välillä ja sen avulla pyritään uusien ajatusten, ratkaisujen ja toimintatapojen luomiseen ja päätöksentekoon. Opintojen ohjauksessa opiskelijaa tuetaan esimerkiksi opiskelusuunnitelmien laatimisessa ja noudattamisessa, opiskelutaitojen kehittämisessä sekä uravalinnoissa. Yliopistossa ohjausta tarjoavat omaopettajat auttavat opiskelijoita opintojen aloituksessa, yliopistoon integroitumisessa, HOPS:n laadinnassa, pää- ja sivuainevalinnoissa, opiskelutekniikoissa, motivaatio-ongelmissa ja urapolun rakentamisessa.

Omaopettajatoiminnan tarkoituksena on selkeyttää yliopistojen ohjauspalveluita vastaamaan opiskelijoiden kasvaviin ohjaustarpeisiin. Ohjauksen ja omaopettajien rooli osana opiskelijan opintojen etenemistä on merkittävä. Myös tutkimuksissa on havaittu oikea-aikaisen ja säännöllisen ohjauksen edistävän opintoja ja ohjauksen puutteen taas olevan yhteydessä opinnoista syrjäytymiseen tai niiden pitkittymiseen tai keskeyttämiseen. Opiskelijoiden näkemyksiä omaopettajatoiminnasta ei ole juurikaan tutkittu ja tämän pro gradu -tutkielman yhtenä tavoitteena onkin auttaa yliopistoja hahmottamaan, mikä on omaopettajatoiminnan nykytilanne ja mitä kehityskohteita siitä löytyy.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mihin asioihin opiskelijat olisivat tarvinneet apua omaopettajilta, kuinka hyödyllisinä omaopettajatapaamisia pidettiin ja kuinka tyytyväisiä toimintaan oltiin eri tiedekunnissa ja opiskeluvaiheissa. Tulosten perusteella opiskelijat kaipasivat erityisesti enemmän keskustelutukea ja apua opintojen suunnitteluun. Omaopettajatoimintaan oltiin yleisesti melko tyytymättömiä, eikä tapaamisia koettu kovin hyödyllisinä. Merkitseviä eroja kokemuksissa löytyi joidenkin tiedekuntien opiskelijoiden välillä ja myös opiskeluvaiheella oli niihin merkitsevä yhteys. Yhteyksien voimakkuus jäi kuitenkin melko matalaksi. Hyödyllisyyden ja tyytyväisyyden kokemukset korreloivat keskenään voimakkaasti, eli omaopettajatapaamisia hyödyllisinä pitäneet arvioivat omaopettajatoiminnankin usein myönteisesti. Tutkimusta aiheesta on vielä erittäin vähän ja siksi tarvitaankin lisää tutkimusta siitä, mitkä tekijät selittävät opiskelijoiden tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden omaopettajatoimintaan

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Marin, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.