University of Oulu

Alle kouluikäisten lasten seksuaalikasvatus ja sen haasteet

Saved in:
Author: Salonurmi, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209073387
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Salonurmi, 2022
Publish Date: 2022-09-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Linnilä, Johanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee alle kouluikäisten lasten seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta alan tieteellisissä julkaisuissa. Sen tavoitteena on tutkia, mitä on lasten seksuaalikasvatus ja millaisia haasteita siihen liittyy. Menetelmänä tässä tutkielmassa on integroiva kirjallisuuskatsaus ja sen taustalla on laaja aineisto kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä. Aineistossa on huomioitu lapsuuden ja seksuaalisuuden käsitteiden varsin tuore yhteys. Lapsuus ja seksuaalisuus, sekä lapsen seksuaalisuus ovat verrattain uusi yhdistelmä, eivätkä vanhemmat tutkimukset tunnista tätä yhteyttä samalla tavalla kuin tuoreempi tutkimustieto. Tämän vuoksi lähteet on rajattu mahdollisimman tuoreiksi, jotta tutkielma pystyy vastaamaan tutkimuskysymyksiin luotettavasti ja oikeassa asiayhteydessä.

Ajankohtaisuudestaan huolimatta teema voi olla haastava monelle huoltajalle ja ammattilaiselle. Seksuaalisuus on moninainen ja monitahoinen käsite, josta jokaisella on oma käsityksensä. Nämä käsitykset vaikuttavat tapaamme nähdä seksuaalisuus, puhua siitä ja toteuttaa seksuaalikasvatusta. Tämä tutkielma avaa seksuaalisuuden ja erityisesti lapsen seksuaalisuuden käsitteitä ja antaa näkökulmia niihin. Lisäksi perehdytään lasten seksuaalikasvatukseen, sen toteuttamiseen ja haasteisiin. Tähän kuuluu vahvasti myös seksuaalikasvattajan rooli ja asenteet, sekä niiden vaikutus seksuaalikasvatuksen laatuun ja toteuttamiseen.

Tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa alle kouluikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta, sekä siihen liittyvistä haasteista ja ongelmakohdista. Ajatuksena on, että tieto ja tietoisuus helpottavat seksuaalikasvatuksen stigmaa ja antavat rohkeutta tarttua vaikeisiin, noloihin ja kiusallisiinkin kysymyksiin. Asenteemme, vastauksemme, katseemme ja suhtautumisemme heijastuvat tietoisesti sekä tiedostamatta kohdatessamme tilanteita, joissa seksuaalisuus on läsnä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Salonurmi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/