University of Oulu

Oppilaan haastavan käyttäytymisen tukeminen alaluokilla

Saved in:
Author: Pirttimaa, Veera1; Roukala, Minna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209083393
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Pirttimaa; M.-M. Roukala, 2022
Publish Date: 2022-09-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kokko, Marjut
Description:

Tiivistelmä

Oppilaat viettävät koulussa suuren osan arjestaan, siksi koulun osuus oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen tukemisessa on merkittävä. Oppilaiden haastava käytös ja puutteet luokan työrauhassa ovat yksi keskeisimmistä opetusta hankaloittavista tekijöistä. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin, mitä oppilaan haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan ja miten haastavasti käyttäytyvää oppilasta voidaan tukea koulussa.

Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistona käytettiin niin kansallista kuin kansainvälistäkin tutkimusta. Tutkimukset osoittivat, että haastavan käyttäytymisen määritteleminen on vaikeaa sen kontekstisidonnaisuuden vuoksi ja myös syyt käyttäytymisen taustalla ovat hyvin moninaiset. Haastava käyttäytyminen ilmenee koulussa monella tavalla ja näkyy oppilaan sisäänpäin ja ulospäin suuntautuneena käyttäytymisenä. Oppilaan haastavaan käyttäytymiseen koulussa on kehitetty monenlaisia tukitoimia, joita avataan tässä työssä. Aineistossamme korostui positiivisen käyttäytymisen tukemisen merkitys haastavan käyttäytymisen tukemisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Pirttimaa; Minna-Mari Roukala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.