University of Oulu

Aurinkosähköjärjestelmän testaus

Saved in:
Author: Sirkka, Kimmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209083394
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Sirkka, 2022
Publish Date: 2022-09-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Mäkynen, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena oli koota yksinkertainen aurinkosähköjärjestelmä, mitata järjestelmän tuottaman sähköenergian määrä ja verrata tuotetun energian määrää BCDC Energian kehittämän Energiasääennusteen ennustamaan tuotantomäärään. Tarkoituksena oli selvittää ennusteen tarkkuutta ja luotettavuutta. Luotettavalla lyhyen aikavälin energiantuotantoennusteella olisi käyttöä sekä pienten ”mökkijärjestelmien” että suurten aurinkovoimaloiden energiantuotannon ennustamisessa.

Työssä käytettiin yksinkertaista aurinkosähköjärjestelmää, joka koostui aurinkopaneelista, akusta, lataussäätimestä ja näyttölaitteesta sekä kuormana käytetystä ledinauhasta. Tällaista järjestelmää kutsutaan yleisimmin off-grid-järjestelmäksi tai mökkijärjestelmäksi. Järjestelmällä suoritettiin mittauksia keväällä ja kesällä 2022 erilaisin asennuksin. Järjestelmän pienuuden takia tuotetun energian määrä jäi ennusteeseen nähden hyvin pieneksi, mutta skaalauksen avulla vertailua pystyttiin tekemään.

Testing of a photovoltaic system

Abstract

The purpose of this thesis was to assemble a simple photovoltaic system, measure the electrical energy produced by the system and compare the amount of produced energy with the predicted amount that is generated by Energy weather forecast, which is produced by BCDC Energy. The idea was to evaluate the accuracy and reliability of the forecast. A reliable short-term energy production forecast would be useful for predicting the energy production of both small off-grid systems and big solar power plants.

A simple photovoltaic system was used in the thesis. The system consisted of a solar panel, a battery, a charge controller, a remote meter, and a led strip, which was used as a load. This kind of a system is usually called as an off-grid system. Measurements with the system were conducted in the spring and summer of 2022 with different installations. Due to small size of the system, the amount of produced energy was tiny relative to the amount forecast. By using scaling, comparison could be done.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kimmo Sirkka, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/