University of Oulu

Collaborative methods in industrial investment projects

Saved in:
Author: Hautajärvi, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209133404
Language: English
Published: Oulu : J. Hautajärvi, 2022
Publish Date: 2022-09-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Pauna, Tommi
Ruusunen, Outi
Reviewer: Pauna, Tommi
Kujala, Jaakko
Description:

Abstract

The objective of this study is to research how collaborative methods can be used to solve challenges in industrial investment projects. The literature review, which focuses on the industrial investment projects and the delivery models, and the empirical data are then combined to find ways to use collaborative delivery models to solve challenges in industrial investment projects. The literature review focuses on following areas: industrial investment projects, project management, different delivery models and challenges in different delivery models. The literature review also presents the collaborative project delivery methods and the benefits of using each method. The empirical part focuses on demonstrating the key challenges that stood out from the interviews, and how the collaborative methods can be used to solve the challenges.

Traditionally, industrial projects and industrial investment projects have been delivered using the design-bid-build, the design-build, or the construction manager at risk -models. Nowadays using collaborative methods, such as the alliance method, have been gaining more popularity in industrial investment projects. The collaborative methods can be used to solve the common challenges in the different phases of industrial investment projects. This study offers a set of suggestions on how to use collaboration more effectively to predict and solve the most common challenges. The outcomes of this study can be used to research the topic further and to use the solutions offered in this study in an actual project setting.

Yhteistoiminnalliset menetelmät teollisuuden investointiprojekteissa

Tiivistelmä

Tämän työn keskeisimpiä tavoitteita on tutkia, miten yhteistoiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntämään teollisten investointiprojektien yleisimpien haasteiden ratkomiseksi. Työssä yhdistetään kirjallisuuskatsaus ja empiirinen data, ja niiden avulla on tarkoituksena löytää uusia keinoja hyödyntää yhteistoiminnallisia menetelmiä teollisuuden investointiprojektien ongelmien ratkaisemiseksi. Kirjallisuuskatsaus keskittyy seuraaviin aihealueisiin: teollisuuden investointiprojektit, investointiprojektien eri vaiheet, projektinhallinta, projektien toimitusmenetelmät ja haasteet eri toimitusmenetelmissä. Kirjallisuuskatsauksessa esitellään myös yhteistoiminnalliset menetelmät ja eri menetelmien keskeisimmät hyödyt. Empiirisen osan tarkoituksena on mallintaa yleisiä haasteita, joita työn aikana tehdyissä haastatteluissa ilmeni, ja tuoda ilmi yhteistoiminnallisia keinoja, joiden avulla yleisimpiä haasteita voidaan ratkoa.

Perinteisesti teollisuuden investointiprojektien yleisiä toimitusmalleja ovat suunnitteletarjoa-rakenna-, suunnittele-rakenna- ja construction manager at risk -toimitusmallit, mutta nykyään investointiprojekteissa käytetään enemmän myös yhteistoiminnallisia menetelmiä, kuten allianssimallia. Yhteistoiminnallisten menetelmien avulla voidaan myös ratkaista yleisiä haasteita teollisuuden investointiprojektien eri vaiheissa. Työn tuloksena syntyy erilaisia yhteistoiminnallisiin menetelmiin pohjautuvia ratkaisukeinoja teollisuuden investointiprojekteihin. Työn tuloksia voidaan käyttää aiheen vielä syvempään tutkimukseen ja työn tuloksia voidaan myös hyödyntää ja testata aidossa projektiympäristössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Hautajärvi, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.