University of Oulu

Koneoppimisen mahdollisuuksia terästutkimuksessa

Saved in:
Author: Veijola, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209133405
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Veijola, 2022
Publish Date: 2022-09-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Nousiainen, Olli
Description:

Tiivistelmä

Työssä tarkastellaan koneoppivien mallien tarjoamia uusia mahdollisuuksia terästutkimuksen näkökannalta. Teoriaosuudessa käydään läpi datan rooli ja sen käsittely koneoppivien mallien kannalta, sekä perusprosessi koneoppivan mallin koostamisen takana. Tekstin painotus on materiaalitekniikan asiantuntijan osuudessa mallien kehittämisessä terästutkimuksessa ja -teollisuudessa. Erityyppisten koneoppivien mallien avulla saavutettuja tuloksia havainnollistetaan kirjallisuuden esimerkkien kautta, jotka osoittavat niiden menestyksen mikrorakenteiden karakterisoinnissa, teräksen valmistuksen prosessiparametrien optimoinnissa ja uusien seostusten kehittämisessä. Tutkielma tarjoaa pohjan mallien kehitykselle yhteistyössä tietojenkäsittelytieteiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa, osana modernia T&K-ympäristöä sekä olemassa olevia tietokantoja. Sen oppeja voidaan yleistää myös terästutkimuksen ulkopuolelle.

Possibilities of machine learning in steel research

Abstract

This thesis investigates the new possibilities that machine learning offers from the perspective of steel research. In the theory section the role and modification of data is described in conjunction with the basics of compiling a machine learning model. The emphasis of the work is on the part that a materials subject matter expert plays in the development of a machine learning model for steel industry or research. The success of different machine learning methods is demonstrated through literary examples in microstructural characterization, process optimization and synthesis of new alloy compositions. The thesis offers the basics needed for model development as a part of a modern R&D environment including existing databases and experts from computer science and other relevant fields. The knowledge presented can be generalized beyond steel research.

see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Veijola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/