University of Oulu

Juuriresorptiot oikomishoidossa

Saved in:
Author: Paaso, Liina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209143407
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Paaso, 2022
Publish Date: 2022-09-16
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lähdesmäki, Raija
Reviewer: Harila, Virpi
Lähdesmäki, Raija
Description:

Tiivistelmä

Syventävien opintojen tutkielman aiheena on juuriresorptiot oikomishoidossa. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa lähteenä on käytetty Pubmedista ja Scopuksesta kerättyä englanninkielistä tieteellistä aineistoa. Hakusanoina käytin sanoja: root resorption, orthodontics. Julkaisut on rajattu vuosille 2000–2021. Lisäksi tutkielman teossa on käytetty apuna oppikirjaa.

Työn tavoitteena oli selvittää juuriresorptioiden syntymistä oikomishoidon aikana, erityisesti keskittyen kiinteäkojehoidon aikana tapahtuvaan resorptioon. Tutkielmassa kerrotaan muun muassa juuriresorptioiden etiologiasta sekä sen riskitekijöistä. Riskitekijät voidaan jakaa iatrogeenisiin eli hoidosta johtuviin tekijöihin, hampaan morfologisiin tekijöihin sekä potilaasta itsestään johtuviin tekijöihin.

Tässä tutkielmassa juuriresorptiosta puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan ulkoista juuren resorptiota, josta kirjallisuudessa käytetään lyhennettä EARR eli external apical root resorption.

Juuriresorptiota tapahtuu aina oikomishoitoa tehtäessä, mutta yleensä se ei ole kliinisesti merkittävää. Toiset potilaat ovat alttiimpia resorptioille kuin toiset. Geneettisellä taipumuksella on suuri vaikutus tähän. IL-1B-geenin polymorfismin ajatellaan altistavan juuriresorptioille. Potilaan geneettisen taipumuksen lisäksi resorptioiden syntyyn vaikuttavat muun muassa traumat, tavat ja tottumukset, hampaan morfologia sekä liian suuret voimat, liian pitkä aktiivinen hoitoaika ja intrusoiva liike.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liina Paaso, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.