University of Oulu

Alaselkäkipupotilaan hoitoprosessi lean-näkökulmasta

Saved in:
Author: Salmenkylä, Tellu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209163415
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Salmenkylä, 2022
Publish Date: 2022-09-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kujala, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tarkastella alaselkäkipupotilaan hoitoketjua lean-näkökulmasta. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta lean-periaatteeseen ja sen käyttöön terveydenhuollossa yleisesti sekä alaselkäkipupotilaan hoitoprosessin lähemmästä tarkastelusta.

Lääketieteessä diagnostiikan ja hoidon kulmakivenä on niiden pohjautuvuus tieteelliseen näyttöön. Viimeisimmän tutkimustiedon perusteella luodaan hoitosuosituksia, joita päivitetään yleisen konsensuksen muuttuessa. Potilaalle arvoa tuottamatonta työtä voidaan ajatella syntyvän silloin, kun hoitosuosituksia ei noudateta.

Tämän kandidaatintyön tuloksissa käydään läpi hoitopolun kohtia, joissa hoitosuosituksen noudattamatta jättäminen johtaa hukan syntymiseen. Epäspesifisen alaselkäkivun hoitopolussa arvoa tuottamatonta työtä voi olla turhat kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset, turha erikoissairaanhoitoon lähettäminen, vääränlainen hoito ja kivun kroonistuminen. Työn tuloksia voidaan hyödyntää alaselkäkipupotilaan hoitopolkuun ja hoidonjatkuvuuden kohdentuvissa opetuksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tellu Salmenkylä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/