University of Oulu

Liikettä koulumatkoille : kirjallisuuskatsaus koulumatkaliikunnasta ja sen merkityksestä oppilaalle

Saved in:
Author: Mikkola, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209193422
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mikkola, 2022
Publish Date: 2022-09-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karhu, Jutta
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tavoitteena oli tarkastella aiempien tutkimuksien tuloksia koulumatkaliikunnan merkityksistä oppilaalle sekä koulumatkaliikuntaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusmenetelmä oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Työtä ohjasi kaksi tutkimuskysymystä: mikä merkitys koulumatkaliikunnalla on oppilaalle sekä mitkä tekijät vaikuttavat koulumatkaliikuntaan. Tutkielman aineistona käytettiin kotimaista ja kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta koulumatkaliikunnan teemasta.

Koulumatkaliikunnan merkitykset oppilaalle ovat hyvin kokonaisvaltaisia. Erityisesti koulumatkaliikunnan yhteys kokonaisvaltaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä on todettu. Tämän lisäksi tutkimukset osoittavat koulumatkaliikunnan edistävän terveyttä ja tukevan koulumenestystä. Koulumatkaliikunnan merkitykset oppilaalle ovat laajat, mutta niin ovat myös koulumatkaliikuntaan vaikuttavat tekijät.

Koulumatkaliikuntaan vaikuttavista tekijöistä oppilaan vanhemman asenne on merkittävässä roolissa. Vanhempi voi olla kannustava tai vaihtoehtoisesti luoda esteitä koulumatkaliikunnalle. Vanhempien asenteen takaa voi löytyä muita koulumatkaliikuntaan vaikuttavia tekijöitä, kuten liikenneturvallisuus tai koulumatkan yleinen turvallisuus. Koulumatkan pituudella on havaittu vaikutusta sen kulkemistavassa, kuten myös vuoden ajalla voidaan nähdä vaikutusta koulumatkaliikunnan aktiivisuuteen.

Tutkielman tulokset osoittavat koulumatkaliikunnan positiiviset vaikutukset lasten ja nuorten kehitykseen, minkä vuoksi koulumatkaliikuntaa tulisi tukea esimerkiksi kouluissa. Opettajan mahdollisuudet painottuivat pääosin vanhempien tietoisuuden lisäämiseen, jotta koulumatkaliikunnan esteitä voidaan purkaa. Toisaalta koulumatkaliikunnan merkitykset oppilaalle motivoivat myös opettajaa huomaamaan koulumatkaliikunnan kokonaisvaltaista merkitystä oppilaalle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Mikkola, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.