University of Oulu

Maantieajoneuvojen kuormanvarmistusvälineiden testausjärjestelmän kehittäminen

Saved in:
Author: Moilanen, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.7 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209213438
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Moilanen, 2022
Publish Date: 2022-09-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kurvinen, Emil
Salakka, Jussi
Reviewer: Kurvinen, Emil
Salakka, Jussi
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön aiheena oli kehittää työn toimeksiantajan Global Boiler Works Oy:n asiakkaalle Fibroc Oy:lle järjestelmä maantieajoneuvojen kuormanvarmistuksen kiinnityspisteiden ja sidontavälineiden testaamiseen. Järjestelmä suunniteltiin olemassa olevaa kuormituskehää hyödyntäen.

Työn motiivina oli uusien kuormanvarmistussäädösten johdosta muuttuneet testaustarpeet kuormanvarmistusvälineille. Tavoitteena oli suunnitella testausympäristö, jolla voidaan suorittaa standardin SFS-EN 12195 mukaisia testejä sekä luoda toimintaedellytykset kuormituskehän tulevaan monipuoliseen testaustoimintaan.

Tutkimus alkoi muuttuneisiin kuormanvarmistuksen määräyksiin ja lainsäädäntöön perehtymisellä. Tätä seurasi tilaajan tarpeiden sekä standardien vaatimusten kartoittaminen, jonka jälkeen suunniteltiin ja valmistettiin testeissä vaaditut kiinnittimet sekä suoritettiin kuormituskehän muun laitteiston käyttöönotto. Edellä mainittujen lisäksi työhön sisältyi mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen, standardinmukaisten testaus- ja raportointimenettelyjen määrittäminen sekä koneturvallisuuden parantaminen. Lopputuloksena syntyi monipuolinen järjestelmä, jolla voidaan suorittaa tähän työhön liittyviä standardisoituja testejä tarkasti ja toistettavasti, ja joka soveltuu tehokkaasti myös muuhun materiaalin testaukseen.

Development of a test system for load securing equipment

Abstract

The subject of this thesis was to develop a test system for load securing equipment used in road transportation. This thesis was commissioned by Global Boiler Works Oy for their client Fibroc Oy. The system was designed around an existing load frame.

The main driver behind this work was the change in test demands concerning lashing equipment due to changes in road safety legislation. The aim was to design a test environment to be used in testing according to standard SFS-EN 12195 and also to lay the groundwork for future testing activities.

Research for this project started with reading up on the changed regulations and legislation concerning load securing. This was followed by mapping out the needs of the client and the requirements of the standards. After this the required fixtures for the tests were designed and manufactured and the rest of the equipment put to use. Scope of the project also included the development of a measurement and data acquisition system, specifying the proper testing and reporting procedures and improving the overall safety of the system. The result is a versatile system that can be reliably and repeatably used in standardized testing of equipment presented in this thesis and accommodates other types of material testing as well.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marko Moilanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/