University of Oulu

Valuutat, verotus ja korot lukion matematiikassa

Saved in:
Author: Wirkkala, Panu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209213441
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Wirkkala, 2022
Publish Date: 2022-09-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Leinonen, Marko
Salmi, Pekka
Reviewer: Leinonen, Marko
Salmi, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia. Projektin tarkoituksena on luoda kaikille vapaata oppimateriaalia. Tässä tutkielmassa keskitytään lyhyen matematiikan talousmatematiikan kurssille MAB6 ja sen osaan, minkä aiheina on valuutat, verotus ja yksinkertainen korko. Tutkielman oppimateriaali noudattaa opetusministeriön julkaisemaa, vuonna 2021 voimaan tullutta lukion opetussuunnitelman perusteita.

Oppimateriaalin pohjalla käytetään uusinta opetussuunnitelmaa sekä kahta tieteellistä julkaisua matematiikan oppimisesta, jotka on graduryhmässä valittu kaikille yhteiseksi. Ensimmäinen artikkeli on Cuocon, Goldenbergin ja Markin kirjoittama Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula, josta graduryhmässä on valittu tavoitteeksi visualisoinnin. Visualisoinnilla ei tarkoiteta pelkästään kuvia, vaan esimerkiksi aineiston esittämistä erilaisten visuaalisten tapojen avulla. Toinen artikkeli on Malcolm Swanin kirjoittama Collaborative Learning in Mathematics, josta on graduryhmässä valittu kolme tavoitetta oppimateriaalille. Nämä kolme tavoitetta, joita oppimateriaalissa käytetään, ovat erilaisten esitystapojen vertailu ja yhdistäminen, matemaattisten väitteiden arviointi sekä erilaisten ratkaisumallien vertailu ja virheen korjaaminen.

Tutkielman ensimmäisessä osassa esitetään opetussuunnitelman ja graduryhmän asettamia tavoitteita oppimateriaalille sekä perustellaan tieteellisiä artikkeleita käyttäen oppimateriaalissa tehtyjä valintoja. Toisessa osassa on itse oppimateriaali. Oppimateriaalin punainen lanka koostuu pohdintatehtävistä, joissa oppilas ohjataan pohtimaan kappaleissa olevaa teoriaa ja siten oppimaan opetettavan asian. Teoriaopetus tapahtuu oppimateriaalissa pääosin pohdintatehtävien kautta. Pohdintatehtävissä on pyritty opetussuunnitelman mukaisesti sitomaan tehtävät jokapäiväiseen elämään, jotta oppiminen olisi mahdollisimman motivoivaa. Jokaisen aihealueen jälkeen on harjoitustehtäviä, joiden avulla on tarkoitus vahvistaa oppilaan ymmärrystä aiheeseen ja varmistaa, että oppilas osaa kappaleen teorian. Oppimateriaalin jälkeen on opettajan opas, jossa on vastaukset oppimateriaalissa oleviin pohdintatehtäviin ja vinkkejä, miten pohdintatehtäviä voidaan ratkaista.

Oppimateriaalissa on hyödynnetty tieteelisiä artikkeleita, joiden pohjalta on pyritty ehkäisemään oppilaiden harhakäsityksiä asioista ja käyttää tutkitusti hyviä opetuskeinoja. Oppimateriaaliin on lisäksi yhdistetty opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista, eli ainerajat ylittävää oppimista sekä tiedonhankintaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Panu Wirkkala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.