University of Oulu

Biomassapohjaisten diolien valmistus ja hyödyntäminen

Saved in:
Author: Pakkanen, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209223442
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pakkanen, 2022
Publish Date: 2022-09-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Heiskanen, Juha
Kainulainen, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Diolit eli kahdenarvoiset alkoholit ovat monikäyttöisiä hyödykekemikaaleja, ja tällä hetkellä niitä valmistetaan pääasiassa fossiilipohjaisista lähtöaineista. Diolien tuottaminen petrokemiallisesti on helppoa ja kustannustehokasta, mutta tuotannossa esiintyy kuitenkin ongelmia. Keskeisin ongelma on uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö, sillä fossiiliset varannot ovat ehtymässä ja kasvihuonekaasupäästöt kasvavat. Tutkielmassa tarkasteltiin vaihtoehtoisia, kestävämpiä tuotantomenetelmiä kuudelle eri C2-C6-diolille. Lisäksi perehdyttiin diolien keskeisimpiin hyödyntämiskohteisiin, joista tärkein on polymeeriteollisuus.

Biomassa on erittäin kiinnostava vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille, sillä sitä on saatavilla runsaasti jo pelkästään teollisuuden ja maatalouden jätteenä. Jätteenä esiintyvää biomassaa hyödyntämällä voitaisiin edistää kiertotaloutta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Biomassasta pystytään jalostamaan dioleja, joita hyödynnetään jokapäiväisessä käytössä olevien tuotteiden kuten elintarvikepakkausten, patjojen ja vaatteiden valmistuksessa.

Dioleille on useita potentiaalisia biopohjaisia lähtöaineita ja ympäristöystävällisiä valmistusmenetelmiä. Näissä prosesseissa on onnistuttu saavuttamaan kohtuullisen korkeita saantoja. Lisäksi tuoteseoksesta helposti erotettavat heterogeeniset katalyytit ovat olleet tehokkaita jopa niiden kierrättämisen jälkeen, mikä mahdollistaa niiden uudelleenkäyttämisen. Haasteena on kuitenkin löytää reaktioparametrit, joilla biojalostuksen tuotantokustannukset saataisiin kilpailukykyisiksi fossiilisia raaka-aineita hyödyntävien menetelmien kustannusten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Pakkanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/