University of Oulu

Nymfomania Richard von Krafft-Ebingin teoksessa Psychopathia Sexualis : käsityksiä naisen seksuaalisuudesta 1800-luvulla

Saved in:
Author: Lehtinen, Outi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209263445
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Lehtinen, 2022
Publish Date: 2022-09-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kananoja, Kalle
Description:

Tiivistelmä

Seksuaalisuuden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle tunnisti jo aikanaan psykiatri ja seksologian uranuurtaja Richard von Krafft-Ebing (1840–1902), jonka teoksen Psychopathia Sexualis (1886) englanninkielinen käännös (1998) on tutkielmani lähdeteoksena. Tutkielmassani keskityn tarkastelemaan Krafft-Ebingin näkemyksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, erityisesti nymfomaniasta. Kontekstoin Krafft-Ebingin näkemyksiä 1800-luvun yleisiin käsityksiin seksuaalisuudesta ja sukupuolirooleista. Nymfomanian konstruktion rakentumiseen ovat vaikuttaneet käsitykset niin sanotusta normaalista naiseudesta ja seksuaalisuudesta. Relativistinen ja kriittinen suhtautumiseni seksuaalisuuden psykopatologisointiin ja sukupuoliroolien oikeanlaisen performoinnin vaatimukseen luovat pohjaa nymfomanian ymmärtämiseksi sosiaalisena konstruktiona. Nymfomanian konstruktio on monin tavoin estänyt naisia elämästä naisehtoisesti 1800-luvulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Outi Lehtinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/