University of Oulu

Musiikinopettajan nonverbaali viestintä opetuksessa

Saved in:
Author: Karttimo, Iina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210063467
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Karttimo, 2022
Publish Date: 2022-10-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee musiikinopettajan nonverbaalia viestintää ja sen merkitystä musiikinopetuksessa. Tutkielma koostuu pääosin englanninkielisistä lähteistä, sillä Suomessa nonverbaalia viestintää musiikinopetuksessa ei ole juuri tutkittu. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat: Mitä on musiikinopettajan nonverbaali viestintä? sekä Mikä merkitys musiikinopettajan nonverbaalilla viestinnällä on musiikinopetuksessa?

Tutkielmassani avaan nonverbaalin viestinnän ja välittömyyden käsitteitä sekä sitä, mitä ne tarkoittavat opetustilanteessa ja musiikinopetuksessa opettajan näkökulmasta. Esille nousi etenkin nonverbaalin viestinnän positiiviset vaikutukset opetuksen tehokkuuteen, oppilaan sisäisen motivaation kehittymiseen sekä musiikillisen suorituksen parantamiseen liittyen. Näin ollen opettajan tulisi olla tietoinen omasta nonverbaalista viestinnästään sekä osata lukea oppilaidensa nonverbaalia viestintää. Vaikka suuri osa tutkimuksista puolsikin positiivisia vaikutuksia, on myös negatiiviset havainnot otettu tarkasteluun. Tutkimuksista ilmeni myös, että opettajan nonverbaaliin viestintään vaikuttaa sukupuolen ohella oma asenne kuten myös se, kokeeko nonverbaalia viestintää ylipäätään tärkeänä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iina Karttimo, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.