University of Oulu

Raskausdiabetekseen sairastuneiden naisten ja sokeriaineenvaihdunnaltaan terveiden verrokkien raskaudenaikaiset elintavat sekä loppuraskauden koettu terveys

Saved in:
Author: Tikka, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210073469
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Tikka, 2022
Publish Date: 2022-10-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Vääräsmäki, Marja
Mustaniemi, Sanna
Reviewer: Vääräsmäki, Marja
Keikkala, Elina
Description:

Tiivistelmä

Syventävän tutkielman tarkoituksena on arvioida raskausdiabetekseen sairastuneiden naisten raskaudenaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksia sekä loppuraskaudessa koettua terveyttä suhteessa sokeriaineenvaihdunnaltaan terveisiin verrokeihin. Tutkielma pohjautuu monikeskusyhteistyössä toteutetun FinnGeDi-tutkimuksen (Finnish Gestational Diabetes study) kliinis-geneettisen haaran laajaan tapaus-verrokkiaineistoon. Raskaana olevat naiset on rekrytoitu tutkimukseen synnyttämään tullessa aikavälillä 1.2.2009–31.12.2012 seitsemässä suomalaisessa synnytyssairaalassa. Syventävää tutkielmaa varten aineistosta valittiin äidit, jotka ovat palauttaneet rekrytointivaiheessa täytettäväksi annetun kyselylomakkeen, jonka avulla on kartoitettu laajalti vanhempien elintapoja, koettua terveyttä sekä muita terveystietoja. Kaikkinensa tutkielman aineisto koostuu 1030 raskausdiabetekseen sairastuneesta naisesta ja 935 verrokista.

Tutkielmassa havaitaan, että raskausdiabetekseen sairastuneiden naisten vapaa-ajan liikunnan kokonaiskuormitus määritettynä MET-tunteina viikossa oli logaritmisella asteikolla 2,1 (keskihajonta 1,1) ja verrokeilla 2,5 (keskihajonta 1,1) (OR 0,81, 95 % LV 0,75–0,89). Alhaisempi kokonaiskuormitus selittyi raskausdiabetekseen sairastuneiden naisten korkeammalla raskautta edeltävällä BMI:llä (OR 0,93, 95 % LV 0,84–1,02). Sen sijaan raskausdiabetesta sairastavien naisten raskaudenaikaiset ravitsemustottumukset olivat verrokeita edullisemmat. Heidän havaittiin käyttävän enemmän kuiturikkaampia matalan glykeemisen indeksin ruoka-aineita ja vähemmän korkean glykeemisen indeksin tuotteita, mikä kuvastaa hyvin toteutunutta ravitsemushoitoa. Oman terveydentilansa raskausdiabeetikot kokivat viisiportaisella asteikolla arvoituna useammin heikommaksi kuin verrokit (OR 0,70, 95 % LV 0,60–0,83).

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Tikka, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/