University of Oulu

POV-näyttö puhaltimen moottorilla

Saved in:
Author: Suni, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210103472
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Suni, 2022
Publish Date: 2022-10-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rahkonen, Timo
Description:

Tiivistelmä

Persistence of Vision (POV) on ihmissilmään liittyvä konsepti, jonka mukaan ihminen näkee kaikkialla jälkikuvia. Ikään kuin kaikki nähtäisiin pitkällä valotusajalla otettuina kuvina. Tähän ilmiöön liittyen on keksitty tehdä nopeasti pyöriviä LED-POV-näyttöjä, joissa yksi rivi LED-valoja pyörii tasossa niin nopeaa, että niillä voidaan muodostaa selviä kuvia.

Tässä työssä tehtiin samaan ideaan pohjautuen osoitin puhaltimesta. Puhaltimen siipeen on piirretty valkoinen viiva, jota väläytetään LED-valolla. Puhaltimen takometrista saadaan sisääntulosignaali, josta koodataan signaali LED:n väläyttämiseksi. Työssä käytettiin Arduino Uno -mikrokontrolleria. Arduinolle kirjoitettiin koodi, jolla osoitin saatiin näkymään joka kierros halutussa kulmassa. Kulma annettiin näppäimistöllä sarjaportin kautta. POV-näyttö koottiin koekytkentälevylle ja sen kierrosaika oli noin 11 ms, joka vastaa 90 Hz virkistystaajuutta.

POV-display with a fan

Abstract

Persistence of Vision (POV) is a concept regarding a human eye which states that human eye sees afterimages all the time, as if we see everything as long exposure time photographs. This phenomenon has been used to make rapidly rotating platforms which create clear images with just a single row of LEDs.

Based on POV phenomenon a pointer was made of a fan in this thesis. A white stripe is drawn on a propeller of a fan and it is flashed with a LED. The fan has a built-in tachometer which is used as a position encoder. A code was written to Arduino Uno microcontroller for timing the flashing of the LED. The angle where the stripe is seen is given with a keyboard through Arduino’s serial port. The POV-screen was assembled on a breadboard and its time per revolution was 11 ms which means 90 Hz refresh rate.

see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Suni, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/