University of Oulu

Neljä pytinkiä : yhteisöllistä senioriasumista historialliseen tehdasmiljööseen

Saved in:
Author: Hiisilä, Serafiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.2 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210103473
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hiisilä, 2022
Publish Date: 2022-10-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä esitellään konseptitasoinen suunnitelma asuin- ja palvelurakennuksista historiallisesti arvokkaalle tehdasalueelle, ja paneudutaan 1800-luvun lopun työväen asuinkasarmeihin. Diplomityön idea lähti liikkeelle kaavamuutosprosessista, sekä kiinnostuksesta paikallishistoriaa kohtaan. Diplomityön tavoitteena on esittää paikan historiaa kunnioittava seniorien yhteisöasumisen konsepti.

Diplomityö koostuu tutkielma- ja suunnitelmaosuudesta. Tutkielmaosuudessa nostetaan esiin 1800-luvun varhaisia tehdasyhdyskuntia, ja niiden asuinkasarmeista kerätään tietoa olemassa olevan kirjallisuuden, piirustusten ja valokuvien keinoin. Suunnitteluosuudessa esitellään konseptisuunnitelma Forssan Viksbergissä sijaitsevasta suunnittelualueesta, jolla ovat aiemmin sijainneet tehtaan asuinkasarmit, Viksbergin pytingit.

Tutkielmaosan tuloksena syntyy poiminta tietyn aikakauden asuinrakentamisesta. Tuloksia käytetään suunnitteluosan pohja-aineistona. Kaikkia tutkielman rajaukseen sopivia kohteita ei kuitenkaan ole ollut mahdollista käydä tässä diplomityössä läpi. Tutkimusta onkin siis mahdollista jatkaa aihepiiriä laajentamalla ja tarkentamalla.

Four houses : communal senior housing in a historical factory milieu

Abstract

The diploma thesis presents a concept-level plan for residential and service buildings for a historically valuable factory area, and focuses on the workers’ residential barracks from the end of the 19th century. The idea of ​​the diploma thesis took off from a rezoning process, as well as from an interest in local history. The goal of the diploma thesis is to present a concept of community housing for seniors that respects the history of the place.

The diploma thesis consists of a research and a design part. In the research part, early 19th-century factory communities are brought up and information of their residential barracks is collected by means of existing literature, drawings and photographs. The design part presents a concept design for the design area located in Forssa’s Viksberg, where the factory’s residential barracks, the "Viksbergin pytingit", were previously located.

As a result of the research part, a selection of the residential housing of a certain era is created. The results are used as the basis for the design part. However, it has not been possible to go through all the subjects suitable for the scope of the research in this diploma thesis. It is therefore possible to continue the research by expanding and refining the subject area.

see all

Subjects:
Copyright information: © Serafiina Hiisilä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/