University of Oulu

Fiskarsin myllyn rakennushistoriaselvitys ja restaurointiehdotus

Saved in:
Author: Tiainen, Varpu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 62.7 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210103474
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Tiainen, 2022
Publish Date: 2022-10-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Description:

Tiivistelmä

Tämä on kirjallinen diplomityö, jossa on lisäksi pieni suunnitelmaosuus. Fiskarsin myllyn historiaan ja nykytilaan perehdytään laajasti, saatavilla ollut tieto on jäsennelty rakennushistoriaselvitykseksi. Tämän diplomityön lukijalle muodostuu ymmärrys siitä, millaisia Fiskarsin kylä ja Fiskarsin mylly ovat ajan saatossa olleet. Historian lisäksi myllyn nykyistä kuntoa ja sen ympäristöön sijoittumista analysoidaan. Tämän kaiken aineiston pohjalta myllyn arvot on tunnistettu. Diplomityössä on lisäksi osiot myllyjen historiallisesta merkityksestä, slagitiilestä rakennusmateriaalina, sekä arkkitehti Waldemar Aspelinista.

Rakennushistoriaselvityksen lisäksi myllylle on laadittu restaurointiehdotus. Sen yhteydessä ehdotetaan toimenpiteitä, jotka ovat suositeltavia myllyn uudesta käyttötarkoituksesta huolimatta. Ehdotus uudeksi käyttötarkoitukseksi on monitoimitila jaettuna kahteen ominaisuuksiltaan erilaiseen kerrokseen.

Diplomityön ehkä tärkein havainto on se, että kyse on ainoasta Suomessa olevasta slagitiilisestä myllyrakennuksesta. Harvinaisuuden lisäksi myllyn arvoja ovat hyvä säilyneisyys, kulttuurinen sekä teollisuushistoriallinen merkittävyys, arkkitehtoninen arvo, ainutlaatuisuus ja kauneus.

The building history survey of the Fiskars mill and a restauration plan

Abstract

This is a written diploma thesis, which also has a small restauration plan. The history and current condition of the Fiskars mill is studied extensively, the available information is structured into a building history survey. The reader of this thesis will get an understanding of what Fiskars village and Fiskars mill have been like over time. In addition to the history, the current condition of the mill and its location in the environment is analysed. Considering all the material, the values of the mill have been identified. The diploma thesis also has sections on the historical significance of mills, slag brick as a building material, and Architect Waldemar Aspelin.

In addition to the building history survey, a restoration proposal has been drawn up for the mill. Measures are proposed that are recommended regardless of the mill’s new purpose. The proposal for a new use is a multi-purpose space divided into two floors with different features.

Perhaps the most important finding of the diploma thesis is that, this is the only slag brick mill in Finland. In addition to its rarity, the mill’s values include high level of originality, cultural and industrial historical significance, architectural value, uniqueness and beauty.

see all

Subjects:
Copyright information: © Varpu Tiainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.