University of Oulu

“She’s a space racist” : analyzing online discussions about racism and xenophobia in science fiction

Saved in:
Author: Elo, Eevaleena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210123486
Language: English
Published: Oulu : E. Elo, 2022
Publish Date: 2022-10-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Description:

Abstract

This thesis examines discussions on Reddit concerning racism and xenophobia in science fiction. Discussions were gathered from a community of fans of the science fiction military franchise Mass Effect. The original trilogy of Mass Effect games is set in a future where humans have uncovered space travel and come into contact with the various alien species of the Milky Way galaxy. All of the posts are centered around Ashley Williams, a human character in the original trilogy of games whose views on aliens have earned her the reputation of “space racist” among the fans. The attitudes toward Ashley vary in the discussions from people defending her to others condemning her views. To make their arguments, people attempt to explain their understanding of what racism is. Through negotiating the meaning of racism, the discussions reveal ideologies and discourses about racism. The analysis is based on the method of discourse analysis to identify discourses and discursive practices used to conceptualize science fiction racism. The analysis has been split into four common themes found throughout the material: definitions for terms, such as “racism”; word choices to describe Ashley Williams; defending and justifying prejudice; and drawing comparisons between real life and the games. The varying definitions and interpretations in the posts and comments demonstrate the difficulty of defining such a complex issue as racism.

”She’s a space racist” : tieteisfiktiossa esiintyvää rasismia ja ksenofobiaa koskevien verkkokeskustelujen analysointi

Tiivistelmä

Tämä tutkielma tarkastelee keskusteluja Reddit-sivustolla koskien rasismia ja ksenofobiaa tieteisfiktiossa. Keskustelut kerättiin sotilaallisen tieteisfiktiopelisarja Mass Effectin fanien yhteisöstä. Mass Effect -videopelien alkuperäinen trilogia sijoittuu tulevaisuuteen, jossa ihmiskunta on löytänyt keinot avaruusmatkustukseen ja päässyt tekemisiin Linnunradan erilaisten avaruusolentojen kanssa. Kaikki analysoidut julkaisut käsittelevät Ashley Williamsia, videopelien alkuperäisessä trilogiassa esiintyvää ihmishahmoa, jonka näkemykset avaruusolennoista ovat leimanneet hänet ”avaruusrasistiksi” fanien keskuudessa. Suhtautuminen Ashleya kohtaan vaihtelee keskusteluissa. Osa puolustaa häntä, kun taas toiset paheksuvat hänen näkemyksiään. Perustellakseen argumenttejaan keskustelijat pyrkivät selittämään heidän näkemyksiään siitä, mitä rasismi tarkoittaa. Keskusteluissa käsitellään rasismin merkitystä, mikä vuorostaan paljastaa ideologioita ja diskursseja rasismiin liittyen. Analyysi pohjautuu diskurssianalyysin menetelmään, jonka avulla pyritään tunnistamaan diskursseja ja käytänteitä tieteisfiktion rasismin käsitteellistämiseen. Analyysi on jaettu neljään aineistosta löydettyyn aihepiiriin: sanojen, kuten ”rasismi,” määrittely; Ashley Williamsia koskevat sanavalinnat; ennakkoluuloisuuden puolustaminen ja oikeuttaminen; sekä oikean elämän tilanteiden rinnastus pelin tapahtumiin ja hahmoihin. Julkaisuista ja kommenteista löytyvät vaihtelevat määritelmät ja tulkinnat havainnollistavat, miten vaikeaa on määritellä niin monitahoista ongelmaa kuin rasismi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eevaleena Elo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/